Dom Pomocy Społecznej w Więckowicach

Radwanowice 1

32-064, Rudawa

12 283 90 80

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób niepełnosprawnych fizycznie.

Schronisko dla niepełnosprawnych im. Zofii Tetelowskiej i Stanisława Prószyńskiego w Radwanowicach jest placówką macierzystą Fundacji im. Brata Alberta w Krakowie i działa od września 1989 roku. Jego celem jest opieka nad osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, które utraciły swoich rodziców i opiekunów. Do

Do schroniska przyjmowane są osoby, które:
- mają ukończone 18 lat,
- są upośledzone w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- są sierotami społecznymi lub naturalnymi,
- nie mają zaburzeń psychicznych.

Praca wychowawcza w Schronisku w Radwanowicach prowadzona jest w oparciu o małe, ok. 10 – osobowe wspólnoty, które mają zastąpić niepełnosprawnym ich utracone rodziny. W każdej ze wspólnot pracuje 3-4 wychowawców-opiekunów, którzy spełniają rolę „starszych braci i sióstr”. W Schronisku mieszka obecnie 81 niepełnosprawnych kobiet i mężczyzn, którzy należą do 8 wspólnot: „Milusińscy”, „Migotki”, „Calinki”, „Duszminki”, „Dżordżony”, „Mileniacy”, „Harnasie”, „Aleksiaki”. Mieszkańcy Schroniska uczestniczą w pracach Warsztatów Terapii Zajęciowej, w Terapii Domowej oraz Warsztatach Artystycznych Fundacji „Mimo Wszystko”.

Utrzymanie Schroniska pokrywane jest z dotacji Starostwa Powiatowego w Krakowie. Budowa nowych budynków, ich wyposażenie oraz koszty adaptacji, remontów pokrywane są z kwesty oraz  darowizn instytucji oraz ludzi dobrej woli. W latach 1987 – 2000  przy ogromnym wysiłku Zarządu Krajowego oraz sponsorów i dobroczyńców Fundacji wyremontowano stary Dwór oraz wzniesiono trzy nowe obiekty, które tworzą Schronisko.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.