Dom Pomocy Społecznej w Kątach

Kąty

05-332, Siennica

25 799 19 07, 25 757 26 71

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie

Dom Pomocy Społecznej w Kątach powstał w 1975 roku jako placówka przeznaczona dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie.

W 2012 roku rozszerzono typ Domu i mogą w nim zamieszkiwać również dorosłe osoby niepełnosprawne.
Placówka mieści się w zabytkowym, dziewiętnastowiecznym dworku położonym w samym centrum malowniczego parku krajobrazowego wpisanego do rejestru zabytków województwa mazowieckiego. Lokalizacja Domu Pomocy Społecznej stwarza optymalne warunki życia i terapii mieszkańców pod względem przyrodniczym i  klimatycznym. Już od ponad trzydziestu lat ośrodek stanowi "drugi dom" dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.
Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających   i edukacyjnych.

Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom obejmują: pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnację, w tym pielęgnację w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, edukację, rehabilitację, organizację czasu wolnego, rozrywkę i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.

W  dniu 10 czerwca 2008 roku oddano do użytku nową mieszkalną części Domu. Powstał nowoczesny kompleks przeznaczony dla 50 mieszkańców, przystosowany do całodobowej opieki, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku.

W dniu 22.12.2008 roku Dom Pomocy Społecznej w Kątach został wpisany na czas nieokreślony do Rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją nr 58.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.