Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego


23-275 Gościeradów, Folwark 20

15 838 11 47

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

65
1,2,3
70%
4443
   Wolne miejsca
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej im. hr. Eligiusza Suchodolskiego

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej im. Eligiusza Suchodolskiego w Gościeradowie jest Domem dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. 

Jest to placówka koedukacyjna z miejscami dla 65 osób. Posiada zezwolenie Urzędu Wojewódzkiego na prowadzenie działalności  na czas nieokreślony.

W skład zespołu Domu Pomocy Społecznej wchodzą:

-Budynek pałacowy, który jest budynkiem mieszkalnym dla większości pensjonariuszy,

-Domek pod kasztanem, który stanowi budynek mieszkania wspomaganego i usamodzielniającego,

-Ośrodek Rehabilitacji w zabytkowym Spichlerzu, gdzie działa również Warsztat Terapii Zajęciowej,

-Budynek administracyjny, budynki pralni, kuchni i kotłowni.

Obecnie Dom zamieszkują 64 osoby niepełnosprawne intelektualnie, w przedziale wiekowym od 13 do 71 lat.

Dom zapewnia usługi całodobowej opieki, terapii, działania wychowawe i pielęgniarskie. Profil usług jest zgodny z ustawą o pomocy społecznej, rozporządzeniem w sprawie domów pomocy społecznej, Statutem oraz Regulaminem organizacyjnym. Obowiązująca Karta praw mieszkańców, reguluje prawa i obowiązki mieszkańca Domu Pomocy Społecznej.

Działem Usług opiekuńczo – terapeutycznym  kierują: kierownik Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego i Kierownik Zespołu pielęgniarskiego.  Kierownik Zespołu opiekuńczo-terapeutycznego odpowiada za zarządzanie personelem terapeutycznym, instruktorami terapii zajęciowej i rekreacji ruchowej, opiekunami oraz  pokojowymi. Nadzoruje realizacje Indywidualnych Programów Wsparcia mieszkańców, nadzoruje i kontroluje prowadzenie usług żywieniowych. Kierownik Zespołu pielęgniarskiego zarządza personelem pielęgniarskim i fizjoterapeutami. Odpowiada za realizację usług pielęgniarskich, podstawowej opieki zdrowotnej, medycznych usług specjalistycznych, usług rehabilitacji usprawniającej i leczniczej. Od roku 2019, zgodnie z ustawą o Pomocy Społecznej, zatrudnione są również 2 osoby na stanowisku pracownika socjalnego, co bardzo usprawnia prowadzenie usług socjalno-bytowych dla mieszkańców.

         Bezpośrednią opiekę nad wychowankami sprawują zespoły terapeutyczne oraz zespół pielęgniarski. Głównym celem pracy zespołów jest maksymalne usprawnienie i usamodzielnienie mieszkańców oraz zapewnienie bezpieczeństwa. Mieszkańcy mają zapewnione podstawowe zajęcia usamodzielniające z samoobsługi oraz zajęcia terapeutyczne w różnych kołach zainteresowań i pracowniach.

      Podstawową opiekę zdrowotną zapewnia lekarz rodzinny, który oferuje wizytę konsultacyjną raz w tygodniu, wizyty domowe w razie zachorowania mieszkańca na każde wezwanie, pomoc pielęgniarki. Dom zapewnia wizyty lekarzy specjalistów ze skierowania lekarza rodzinnego. Porad psychiatrycznych udziela lekarz psychiatra z SP ZOZ w Kraśniku. Porad i pomocy psychologicznej udziela zatrudniony w DPS psycholog.

          Działania kulturalno-oświatowe, turystyczno-rekreacyjne i integracyjne oraz rehabilitacyjne Domu na rzecz mieszkańców wspiera czynnie Stowarzyszenie Wspomagania Osób Niepełnosprawnych „Res Sacra Miser”, działające przy DPS
 w Gościeradowie.

 Podobny obraz

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących niepełnosprawność sprzężona
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i z niepełnosprawnościami sprzężonymi
Placówka nie przyjmuje osób:
Chorych psychicznie
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Wieloletni pracownik pomocy społecznej ze specjalizacją organizacji pomocy społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 65 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
zgodne z przepisami
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
plac zabaw, boisko zielone, stawy, alejki spacerowe, zabytkowe kapliczki w parku
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Gmina
Usytuowanie domu
wolnostojący Dom Pomocy Społecznej w Gościeradowie składa się z dwóch budynków mieszkalnych, Ośrodka rehabilitacji i terapii, zaplecza gospodarczego i administracyjnego. Park i budynki są ogrodzone.
Dodatkowe walory obiektu
Cisza, zieleń, woda, las za ogrodzeniem, długie alejki spacerowe w parku i wokół budynków dla mieszkańców Domu.

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz POZ - wizyta 4-5 raz w tygodniu
lekarz Psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 2, opiekunek: 6
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 2
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
usprawniająca i lecznicza
Sprzęt rehabilitacyjny
Dział hydroteraoii, krioterapii, laseroterapii, fizykoterapii i kinezyterapii.
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
Arteterapia, luminoterapia, Snouzelen- sala doświadczania świata, hipoterapia, zooterapia, zajęcia artystyczne, terapia usamodzielniająca.

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
4443 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja zgodnie z przepisami
Dodatkowe płatności
dopłaty do leków i pampersów
Uwagi dot warunków przyjęcia
zasady przyjęcia zgodne z ustawą o pomocy społecznej.

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Mieszkańcy mogą brać udział w pracach na rzecz Domu, w ramach terapii usamodzielniającej i terapii pracą.

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2020 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.