Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


76-039 Biesiekierz, Parsowo 25

94 318 03 59, 94 318 02 25

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

 • Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika w Parsowie przeznaczony jest  dla osób dorosłych przewlekle somatycznie chorych, obojga płci i ulokowany jest w dwóch budynkach. Pierwszy pełni funkcję administracyjno-gospodarczą i techniczną a drugi (pałac) mieszkalną.  
 • Dom zajmuje pałac wybudowany w roku 1717r., rozbudowywany w 1773r. oraz w II-ej połowie XIX wieku. Poddany rekonstrukcji i remontowi kapitalnemu, który zakończono w listopadzie 1992r. odpowiada potrzebom zgodnym z jego aktualnym przeznaczeniem.  Pałac wraz z otaczającym go parkiem krajobrazowym wpisany jest do rejestru zabytków. Budynek wyposażony jest w pełny zakres urządzeń i instalacji takich jak: instalacja ciepłej i zimnej wody, kanalizacja sanitarna, instalacja elektryczna, telefoniczna, zbiorczej anteny radiowo-telewizyjnej wczesnego wykrywania pożaru, przyzywowej sygnalizacji szpitalnej.  
 • W pomieszczeniu pałacowym dodatkowo znajdują się: kuchnia zakładowa z zapleczem i stołówka dla mieszkańców oraz wszelkie pomieszczenia dziennego pobytu. Istnieje przejrzysty układ rozdzielenia funkcji mieszkalnych stanowiących prywatną sferę życia jego mieszkańców od pomieszczeń wspólnego użytku. Wszystkie pokoje stanowią wyłączoną enklawę oddzieloną od korytarzy przedpokojami, standard wydzielonej części to przedpokój, łazienka i pokój sypialny jedno lub dwu – trzy osobowy.
 • Pokoje sypialne oraz inne pomieszczenia zbiorowego i indywidualnego użytku spełniają podstawowe wymogi określone stosownymi przepisami i są przystosowane do potrzeb mieszkańców z uwzględnieniem ich stopnia niepełnosprawności. Dom posiada pokoje mieszkalne i pomieszczenia sanitarne specjalnie przystosowane do potrzeb osób stale leżących.  
 • Budynek pałacowy posiada 7 wejść, z czego 4  przeznaczone są do użytku dla mieszkańców. Schody są  o łagodnym biegu i małej ilości stopni. Jedno wejście wyposażone jest w łagodną pochylnię.  
 • Dom posiada odpowiednią liczbę pokoi dziennego pobytu gwarantującą mieszkańcom pełną swobodę wyboru miejsca spędzania czasu. Poza pokojami dziennego pobytu na każdej kondygnacji znajdują się hole wypoczynkowe wyposażone w odpowiedni sprzęt, meble i wystrój wnętrz zapewniający przyjemne otoczenie.

Naszym mieszkańcom zapewniamy:

 • całodobowe wyżywienie dostosowane do zaleceń dietetycznych,
 • stały kontakt z lekarzem rodzinnym,
 • całodobową opiekę zespołu terapeutycznego - opiekuńczo,
 • fachową opiekę socjalną,
 • różne formy rehabilitacji,
 • zajęcia terapeutyczne oraz kulturalno – oświatowe,
 • integrację ze środowiskiem,
 • posługi religijne.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.