Dom Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Mickiewicza 10a

16-500, Sejny

87 516 21 02

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej w Sejnach są osoby starsze, chore, niesprawne fizycznie lub psychicznie, zatem główne wysiłki kierownictwa i personelu są ukierunkowane na działalność opiekuńczo-pielęgnacyjna. Bezpośrednie usługi opiekuńczo-pielęgnacyjne są świadczone całą dobę w systemie trzyzmianowym w pełnym wymiarze godzin na stanowiskach: opiekunek, pokojowych i pielęgniarek. Wszystkie czynności są dobierane indywidualnie do potrzeb i zmieniającego się stanu zdrowia mieszkanek. Zadania opiekuńczo-pielęgnacyjne:

 • ubieranie, mycie i kąpanie osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności, pomoc przy zmianie bielizny osobistej i pościelowej
 • pomoc przy korzystaniu z toalety
 • utrzymanie właściwego stanu sanitarnego w pokojach mieszkalnych i pomieszczeniach towarzyszących
 • podawanie posiłków, karmienie niezdolnych do samodzielnego ich spożywania
 • czuwanie nad podawanymi posiłkami aby były zgodne z zaleceniami lekarskimi
 • prowadzenie dokumentacji stanu zdrowia mieszkanek
 • zaopatrywanie mieszkanek w leki, środki pomocnicze do utrzymania higieny osobistej
 • podawanie leków, mierzenie ciśnienia krwi, poziomu cukru we krwi, podawanie insuliny
 • udzielanie niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych
 • monitorowanie stanu psychicznego i fizycznego
 • organizowanie czasu wolnego
 • pomoc w zakupie odzieży, obuwia itp.

Pracę opiekuńczo-pielęgnacyjna wspiera lekarz rodzinny, z którym raz w tygodniu mieszkanki mają możliwość kontaktu na miejscu. Na konsultacje do specjalistów, jeśli jest taka potrzeba są zawsze dowożone. Jeśli stan zdrowia tego wymaga mieszkanki korzystają z leczenia w pobliskim szpitalu powiatowym. Na każde wezwanie spieszy z pomocą medyczną miejscowe Pogotowie Ratunkowe.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.