Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Studzieniczna 2

16-300, Augustów

87 643 20 35, 600 575 169

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

50
1,2,3
70%
Wolne miejsca

Opis placówki

Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie,
ul. Studzieniczna 2

Dom Pomocy Społecznej położony jest w niezwykle pięknej okolicy, na terenie Pojezierza Suwalskiego, nad Jeziorem Studzienicznym i Stawem Studzieniczańskim. Dom otoczony jest lasami Puszczy Augustowskiej, co zapewnia spokój, ciszę oraz możliwość wypoczynku wśród malowniczych krajobrazów. Swoisty mikroklimat sprzyja rekonwalescencji osób tu zamieszkujących.

Mieszkankami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi są dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami towarzyszącymi. Dom prowadzony jest przez siostry zakonne.

Działalność Domu ma zasięg ponadlokalny. Przyjmowane są do nas mieszkanki w wieku od 3 do 30 lat. W przypadku pobytu w Domu co najmniej 5 lat dziewczęta charakteryzujące się mała zdolnością adaptacyjną do zmiany otoczenia mogą przebywać po ukończeniu 30 roku życia w Domu na stałe. Misją Domu jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki, zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, religijnych, psychicznych i społecznych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą: fizjoterapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, lekarza psychiatrę, opiekunki.
 
W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • środki higieny osobistej,
 • utrzymanie czystości.
W obszarze potrzeb opiekuńczych:
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację,
 • świadczenia zdrowotne,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
W zakresie potrzeb edukacyjnych:
 • pobieranie nauki w wieku objętym obowiązkiem szkolnym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych,
 • uczenie i wychowywanie przez doświadczenia życiowe.
Do dyspozycji mieszkanek przeznaczone są:
 • sypialnie jedno-, dwu- i trzy- osobowe,
 • pokoje dziennego pobytu,
 • sala teatralna,
 • jadalnia,
 • węzeł sanitarny z łazienkami,
 • pomieszczenia do prania i suszenia,
 • pomieszczenia do przechowywania.
Działania wspomagające:
podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkanek poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych formach terapii, między innymi:
 • terapii zajęciowej,
 • pracy z komputerem,
 • muzykoterapii,
 • choreoterapii,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • hydroterapii,  
 • terapii społecznej,
 • wsparcia psychologicznego,
 • terapii przez teatr,
 • ergoterapii,
 • silwoterapii;
umożliwienie mieszkankom zaspokojenia potrzeb religijnych, uczestnictwa w praktykach religijnych i Sakramentach oraz kulturalnych,  
stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania relacji mieszkanek z rodziną i otoczeniem społecznym,
działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkanek, w miarę ich możliwości.

Dom zapewnia:
 • możliwość korzystania przez mieszkanki z Sali doświadczania świata,
 • możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem prasy i telewizji,
 • możliwość korzystania z placu rekreacyjno- sportowego,
 • organizację świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • możliwość udziału w imprezach kulturalno- turystycznych,
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach rekreacji.
Zakres i formy wsparcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkanek.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Posiadamy wolne miejsca.

                                                   

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Studzieniczna 2, 16-300 Augustów
Współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
w ramach Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
 
Dofinansowanie projektu: 170.617,44 zł

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
chorych psychicznie
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
wyższe - oligofrenopedagogika
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 50 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami   są pokoje z WC   są pokoje z umywalkami   są łazienki wspólne  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: tak, opiekunek: 2
w nocy - pielęgniarek: tak, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
ruchowa, hydroterapia
Sprzęt rehabilitacyjny
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja  
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Studzieniczna 2, 16-300 Augustów Współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Dofinansowanie projektu: 170.617,44 zł

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.