Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi


16-300 Augustów, Studzieniczna 2

87 643 20 35, 600 575 169

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

50
1,2,3
70%
   Wolne miejsca
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi

Opis placówki


Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszego Domu Opieki Społecznej Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi w Augustowie,
ul. Studzieniczna 2

Dom Pomocy Społecznej położony jest w niezwykle pięknej okolicy, na terenie Pojezierza Suwalskiego, nad Jeziorem Studzienicznym i Stawem Studzieniczańskim. Dom otoczony jest lasami Puszczy Augustowskiej, co zapewnia spokój, ciszę oraz możliwość wypoczynku wśród malowniczych krajobrazów. Swoisty mikroklimat sprzyja rekonwalescencji osób tu zamieszkujących.

Mieszkankami Domu Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi są dziewczęta z niepełnosprawnością intelektualną oraz schorzeniami towarzyszącymi. Dom prowadzony jest przez siostry zakonne.

Działalność Domu ma zasięg ponadlokalny. Przyjmowane są do nas mieszkanki w wieku od 3 do 30 lat. W przypadku pobytu w Domu co najmniej 5 lat dziewczęta charakteryzujące się mała zdolnością adaptacyjną do zmiany otoczenia mogą przebywać po ukończeniu 30 roku życia w Domu na stałe. Misją Domu jest zapewnienie mieszkankom całodobowej opieki, zaspokajanie potrzeb bytowych, edukacyjnych, religijnych, psychicznych i społecznych. Posiadamy wykwalifikowaną kadrę pracowniczą: fizjoterapeutów, instruktorów terapii zajęciowej, lekarza psychiatrę, opiekunki.
 
W zakresie potrzeb bytowych Dom zapewnia:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie, zgodnie ze wskazaniami lekarza,
 • odzież i obuwie,
 • środki higieny osobistej,
 • utrzymanie czystości.
W obszarze potrzeb opiekuńczych:
 • pomoc w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnację,
 • świadczenia zdrowotne,
 • pomoc w załatwianiu spraw osobistych.
W zakresie potrzeb edukacyjnych:
 • pobieranie nauki w wieku objętym obowiązkiem szkolnym,
 • uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjno- wychowawczych,
 • uczenie i wychowywanie przez doświadczenia życiowe.
Do dyspozycji mieszkanek przeznaczone są:
 • sypialnie jedno-, dwu- i trzy- osobowe,
 • pokoje dziennego pobytu,
 • sala teatralna,
 • jadalnia,
 • węzeł sanitarny z łazienkami,
 • pomieszczenia do prania i suszenia,
 • pomieszczenia do przechowywania.
Działania wspomagające:
podnoszenie sprawności i aktywizowanie mieszkanek poprzez umożliwienie udziału w różnorodnych formach terapii, między innymi:
 • terapii zajęciowej,
 • pracy z komputerem,
 • muzykoterapii,
 • choreoterapii,
 • rehabilitacji ruchowej,
 • hydroterapii,  
 • terapii społecznej,
 • wsparcia psychologicznego,
 • terapii przez teatr,
 • ergoterapii,
 • silwoterapii;
umożliwienie mieszkankom zaspokojenia potrzeb religijnych, uczestnictwa w praktykach religijnych i Sakramentach oraz kulturalnych,  
stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania relacji mieszkanek z rodziną i otoczeniem społecznym,
działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkanek, w miarę ich możliwości.

Dom zapewnia:
 • możliwość korzystania przez mieszkanki z Sali doświadczania świata,
 • możliwość korzystania z punktu bibliotecznego oraz dostęp do bieżących informacji za pośrednictwem prasy i telewizji,
 • możliwość korzystania z placu rekreacyjno- sportowego,
 • organizację świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • możliwość udziału w imprezach kulturalno- turystycznych,
 • możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach rekreacji.
Zakres i formy wsparcia dostosowane są indywidualnych potrzeb i możliwości psychofizycznych mieszkanek.

Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Posiadamy wolne miejsca.

                                                   

Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Studzieniczna 2, 16-300 Augustów
Współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich
 
w ramach Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym
 
Dofinansowanie projektu: 170.617,44 zł

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
chorych psychicznie
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
wyższe - oligofrenopedagogika
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 50 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: tak, opiekunek: 2
w nocy - pielęgniarek: tak, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
ruchowa, hydroterapia
Sprzęt rehabilitacyjny
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Dom Pomocy Społecznej dla Dzieci i Młodzieży Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi ul. Studzieniczna 2, 16-300 Augustów Współrealizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Projektu pn. "Bezpieczna Przyszłość - wsparcie dla DPS z terenu województwa podlaskiego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w Działaniu 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Priorytet Inwestycyjny PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym Dofinansowanie projektu: 170.617,44 zł

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.