Dom Pomocy Społecznej Zakonu O Bonifratów

Zebrzydowice 1

34-130, Kalwaria Zebrzydowska

tel. 33 876 65 08

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Nasz dom jest placówką niepubliczną, działającą na zlecenia Starostwa Powiatowego w Wadowicach. Placówka przeznaczona jest dla 67-miu mężczyzn przewlekle psychicznie chorych. Dom zapewnia całodobową, profesjonalną opiekę, odpowiednie warunki mieszkaniowe, racjonalne wyżywienie i właściwe utrzymanie czystości. Nasi pracownicy świadczą pomoc w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz załatwianiu spraw osobistych.

      Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form aktywności, takich jak udział w terapii zajęciowej, rehabilitacji leczniczej, kontakt ze społecznością lokalną i rodzinami, uczestnictwo w uroczystościach i imprezach, wyjazdy turystyczne itp. Zagwarantowany jest dostęp do opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne. Stałą opiekę lekarską nad mieszkańcami sprawuje  lekarz psychiatra. Mieszkańcy, zgodnie z indywidualnymi potrzebami otoczeni są opieką duchową sprawowaną przez kapelana, braci oraz zespół duszpasterski, w którego skład wchodzą pracownicy naszego domu.

      Trzykondygnacyjny budynek i jego otoczenie są pozbawione barier architektonicznych. Mieszkańcy zajmują 1-2-,3- osobowe pokoje, przy których znajdują się łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze korzystają z aneksu kuchennego oraz sali dziennego pobytu. Chętnie spędzają czas na wolnym powietrzu, na tarasie wypoczynkowym czy na placu do ćwiczeń ze sprzętem fitness. Spacerując w alejkach zabytkowego zespołu dworskiego mogą przyglądać się hodowanym danielom, owcom kameruńskim i ptakom w wolierach. Mają również do dyspozycji codzienną prasę, czasopisma oraz podręczny księgozbiór o różnorodnej tematyce.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.