Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi


91-836 Łódź, Złotnicza 10

42 657 50 90

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Opis placówki


Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS przy ul. Złotniczej 10 jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc w dps wynosi 133. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzaniawolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewnia między innymi terapia zajęciowa, rozwijająca różne obszary aktywności mieszkańców, z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości psychofi zycznych. W ramach terapii zajęciowej, proponowane są zajęcia w następujących formach:
 1. arteterapia,
 2. muzykoterapia,
 3. filmoterapia,
 4. biblioterapia,
 5. ludoterapia,
 6. hortikuloterapia,
 7. silvoterapia,
 8. ergoterapia,
 9. kinezyterapia,
 10. zajęcia relaksacyjne,
 11. socjoterapia,
 12. forum dyskusyjne,
 13. terapia oparta na słowie.

Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, prowadzona jest również terapia przyłóżkowa. Zajęcia zorganizowane odbywają się w odpowiednio do tego celu wyposażonej pracowni oraz na świetlicy Domu. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca motorykę małą i dużą, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na sali ćwiczeń.
Działalność kulturalno-oświatowa koncentruje się na integracji środowiska osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, pokonywaniu barier i likwidowaniu uprzedzeń. Organizowane są spotkania integracyjne, których celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie więzi mieszkańców DPS z ich rodzinami i środowiskiem.
Na terenie Domu i poza nim organizuje się wiele imprez okolicznościowych np.

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Ostatki,
 • Walentynki,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Seniora,
 • Dzień Matki,
 • Festyny, Grille Biesiady, zabawy taneczne (np. Pożegnanie lata, Powitanie wiosny)
 • Wycieczki (m.in. Licheń, Częstochowa, Łagiewniki)
 • Występy zaproszonych gości z różnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych (domy kultury, zespoły wokalne, artyści)
 • Wyjazdy na imprezy do innych placówek na terenie województwa
 • Uroczyste obchody świąt kościelnych (m.in. Kolędowanie).

Najważniejszą imprezą integracyjną, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dział terapii, jest coroczne Ognisko Integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczą delegacje mieszkańców z domów pomocy z całego województwa oraz w ramach którego współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2019 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.