Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi


91-836 Łódź, Złotnicza 10

42 657 50 90

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej w Łodzi

Opis placówki


Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

DPS przy ul. Złotniczej 10 jest placówką przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Liczba miejsc w dps wynosi 133. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z różnorodnych form spędzaniawolnego czasu. Organizację czasu wolnego zapewnia między innymi terapia zajęciowa, rozwijająca różne obszary aktywności mieszkańców, z uwzględnieniem ich uzdolnień, indywidualnych zainteresowań, potrzeb i możliwości psychofi zycznych. W ramach terapii zajęciowej, proponowane są zajęcia w następujących formach:
 1. arteterapia,
 2. muzykoterapia,
 3. filmoterapia,
 4. biblioterapia,
 5. ludoterapia,
 6. hortikuloterapia,
 7. silvoterapia,
 8. ergoterapia,
 9. kinezyterapia,
 10. zajęcia relaksacyjne,
 11. socjoterapia,
 12. forum dyskusyjne,
 13. terapia oparta na słowie.

Zajęcia terapeutyczne organizowane są indywidualnie i grupowo, prowadzona jest również terapia przyłóżkowa. Zajęcia zorganizowane odbywają się w odpowiednio do tego celu wyposażonej pracowni oraz na świetlicy Domu. Prowadzone są również zajęcia rekreacyjne, gimnastyka usprawniająca motorykę małą i dużą, zabiegi fizjoterapeutyczne oraz zajęcia na sali ćwiczeń.
Działalność kulturalno-oświatowa koncentruje się na integracji środowiska osób niepełnosprawnych z osobami zdrowymi, pokonywaniu barier i likwidowaniu uprzedzeń. Organizowane są spotkania integracyjne, których celem jest nawiązywanie i podtrzymywanie więzi mieszkańców DPS z ich rodzinami i środowiskiem.
Na terenie Domu i poza nim organizuje się wiele imprez okolicznościowych np.

 • Dzień Babci i Dziadka,
 • Ostatki,
 • Walentynki,
 • Dzień Kobiet,
 • Dzień Seniora,
 • Dzień Matki,
 • Festyny, Grille Biesiady, zabawy taneczne (np. Pożegnanie lata, Powitanie wiosny)
 • Wycieczki (m.in. Licheń, Częstochowa, Łagiewniki)
 • Występy zaproszonych gości z różnych instytucji, organizacji, grup nieformalnych i osób indywidualnych (domy kultury, zespoły wokalne, artyści)
 • Wyjazdy na imprezy do innych placówek na terenie województwa
 • Uroczyste obchody świąt kościelnych (m.in. Kolędowanie).

Najważniejszą imprezą integracyjną, której pomysłodawcą i głównym organizatorem jest dział terapii, jest coroczne Ognisko Integracyjne dla Osób Niepełnosprawnych, w którym uczestniczą delegacje mieszkańców z domów pomocy z całego województwa oraz w ramach którego współpracujemy z wieloma instytucjami publicznymi.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (1)


2019-04-22
Dom Państwowy, ale trzeba przyznać, że opieka lekarska i pielęgniarska oraz opiekunowie medyczni są na bardzo wysokim poziomie. Dom ma swoją kuchnię, która gotuję bardzo dobre posiłki, nie ma tam żadnego cateringu, co jest bardzo ważne. Pani dyrektor doskonale nadzoruję pracę swojego personalu, zarządza domem w sposób bardzo profesjonalny. Jeśli ktoś ma wybierać wśród innych domów państwowych dla swojej bliskiej osoby, która już nie może funkcjonować w warunkach domowych, to polecam Dom Opieki na Złotniczej.

Tomasz

Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.