Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach

Czerewki 1

16-061, Juchnowiec Kościelny

tel. 085 719 61 66, 085 719 67 56

Dodaj opinię

103
1,2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Czerewkach znajduje się na terenie gminy Juchnowiec Kościelny, w powiecie białostockim, w województwie podlaskim. Miejscowość Czerewki leży 24 km na południowy wschód od Białegostoku, przy drodze wojewódzkiej do Doktorc, Łap i Bielska Podlaskiego przez Strablę nad malowniczą doliną Narwi, która słynie z czystego powietrza. Dyrektorem Domu jest Pan Józef Domaszuk.

Dom wybudowany został w latach 1983-1988 na bazie nieczynnej szkoły podstawowej wielkim staraniem działaczy Wojewódzkiego Związku Rolników Kółek i Organizacji Rolniczych. Powstał z dużym udziałem czynów społecznych i zbiórek pieniężnych pośród samych rolników. Do życia został powołany 1 października 1988 roku pod nazwą "Państwowy Dom Rencisty". Początkowo został przeznaczony dla 87 pensjonariuszy, ale w związku z rosnącymi potrzebami opieki nad osobami starymi, po dwóch latach istnienia zwiększono liczbę miejsc na 101. Rozbudowa i modernizacja całego obiektu w latach 1995-1998 spowodowała dogodniejsze warunki lokalowe, wydatne rozgęszczenie poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych oraz zwiększenie liczby miejsc ze 101 na 106.

Dom jest samodzielną jednostką budżetową, a organem prowadzącym jest Powiat Białostocki. Wpisany został do rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego w dniu 10 maja 2001r. pod pozycją WS.I.9013/8/01. Nadzór merytoryczny nad instytucją sprawuje Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białymstoku, natomiast za właściwe funkcjonowanie Domu odpowiedzialny jest dyrektor.

Dom przeznaczony jest dla osób przewlekle somatycznie chorych, którym zapewnia warunki bezpiecznego i godnego życia, intymności i niezależności, a także w miarę możliwości samodzielności. Usytuowany jest na działce o powierzchni 12.200 m2. W najbliższym sąsiedztwie znajdują się posesje okolicznych rolników, grunty rolne oraz od strony południowej obiektu boisko do gry w piłkę nożną. Wokół budynku znajdują się trawniki i pasy zieleni z rabatami kwiatowymi, krzewami i drzewami ozdobnymi oraz owocowymi. Miejsce to stwarza bardzo dogodne warunki do realizacji terapeutyczno - opiekuńczych założeń domu. Dom mieści się w dwupiętrowym budynku, podpiwniczonym, z poddaszem użytkowym, na bazie lokalowej jednego obiektu, w kształcie litery "u", z podziałem na połączone ze sobą sektory.

W trakcie rozbudowy w latach 1995-98 uzyskano na powierzchni całego budynku poddasze użytkowe z przeznaczeniem na pokoje mieszkalne, sale rehabilitacyjne, świetlice oraz pokoje dziennego pobytu. Brązowy kolor strzelistego dachu dobrze współgra z białą elewacją budynku tworząc gustowny wygląd całości.

Do budynku prowadzi jedno wejście główne z podjazdem przystosowanym dla osób niepełnosprawnych od strony wschodniej oraz drugie podobne od strony zachodniej. Dom wyposażony jest w wymagane systemy przyzywowo-alarmowy i alarmowo-przeciwpożarowy. Na korytarzach zamontowane są poręcze ułatwiające przemieszczanie się osobom mającym trudności w samodzielnym poruszaniu się.

Aktualnie DPS dysponuje 103 miejscami mieszkalnymi. Podopieczni mają do dyspozycji pomieszczenia ogólnodostępne, takie jak:

 • stołówka,
 • kuchenka mieszkańców,
 • dwie sale terapii zajęciowej,
 • sala rehabilitacyjna, gimnastyczna i do fizjoterapii,
 • pokój pobytu dziennego,
 • biblioteka,
 • świetlica
 • kawiarna
 • kaplica ekumeniczna
 • pokój gościnny wraz z łazienką i kuchenką,
 • pomieszczenie do prania i suszenia oraz pomieszczenie palarni,
 • gabinet lekarski oraz gabinety zabiegowo-pielęgniarskie
 • pomieszczenia administracyjne, gospodarcze i socjalne

W Domu tworzone są zespoły terapeutyczno-opiekuńcze, w ramach których działają pracownicy pierwszego kontaktu. Postępowanie terapeutyczne ma różne formy w zależności od indywidualnych potrzeb mieszkańców. Zaspakaja się w nim potrzeby nie tylko bytowe, opiekuńcze i wspomagające, ale również poprzez wyrozumiałość i indywidualne podejście do każdego mieszkańca, kształtuje się rozwój ich osobowości oraz wzorzec wzajemnej życzliwości i troski.

Zajęcia terapeutyczne są tak zorganizowane, że sukces zależy od własnego wysiłku podopiecznego, a jego aspiracje wzrastają realnie do możliwości. Unika się bezcelowego wykonywania prac wymagających długiego czasu i w rezultacie nie mających ani estetycznego, ani praktycznego znaczenia w życiu. Odpowiednio dobrana praca wpływa na podopiecznego uspakajająco i mobilizująco, a w wykonywaniu jej towarzyszy cel, upór, wysiłek, wynik, a ponadto każda praca wykonywana w ramach zajęć terapeutycznych nie może być pozbawiona pierwiastków piękna, które może i powinno łączyć się z pojęciami użyteczności.

Karta informacyjna

Typ placówki

Placówka dla
kobiet   mężczyzn   dzieci  
Pobyt:
krotkoterminowy   długoterminowy   dzienny  
Placówka dla:
osób starszych   somatycznie chorych   niepełnosprawnych intelektualnie  
niepełnosprawnych fizycznie   psychicznie chorych     
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie   chorych na Alzheimera   chorych na Parkinsona   dla osób leżących  
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
mgr ekonomii o specjalności zarządzanie przedsiębiorstwem + specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ   ZOL   DPS   wpis do rej. wojewody   pensjonat  
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 103 osób
Ilość kondygnacji
parter   2 kondygnacje   3 kondygnacje   4 kondygnacje lub więcej  
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier)   częściowo     
podjazdy i poczylnie oraz platformy schodowe, we wszystkich łazienkach uchwyty i poręcze, szerokość domu dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, poręcze na korytarzach
Winda:
tak nie
Pokoje:
1-   2-   3-   4-   5-   6-  
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza   Telewizor   Radio   Telefon   Własne meble  
balkony w 33 pokojach, w 10 brak
Wyżywienie:
śniadanie   2 śniadanie   obiad   podwieczorek   kolacja  
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych  
napoje wg potrzeb   owoce wg potrzeb   diety wg zaleceń lekarza  
Warunki sanitarne::
wszystkie pokoje z łazienkami  
Warunki bytowe:
jadalnia   osobny pokój dzienny   biblioteka   gabinet zabiegowy  
pracownia terapii zajęciowej   sala rehabilitacyjna  
Teren wokół domu
taras   ogród   park   las   woda  
drzewa i krzewy owocowe i ozdobne, zieleń ogólna
Lokalizacja domu
centrum    peryferia   wieś  
Usytuowanie domu
wolnostojący  
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz psychiatra (1r az na 2 tyg)
lekarz med. Ogólnej
- wizyta 5 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 2, opiekunek: 5
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 1
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
kinezyterapia, fizykoterapia, masaż, gimnastyka
Sprzęt rehabilitacyjny
UGUL, atlas, terapuis, diadynamic, stymat S-300, solux, jonofor, rotor nożny, ręczny, bieznia, rower treningowy
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
terapia zajęciowa, terapia ruchem, muzyką, psychorysunek, biblioterapia, spotkania modlitewne

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność   70% świadczeń  
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
1893 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki   pampersy    lekarz   rehabilitacja   leki zryczałtowanem leki 30%, 50% oraz pampersy do wysokości limitu ceny
Dodatkowe płatności
leki i pampersy powyżej limitu ceny
Uwagi dot warunków przyjęcia
W związku zbrakiem pozowlenia stałego , odpłatność jest ponoszona do wysokości 1682zł

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.