Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO


85-322 Bydgoszcz, Gałczyńskiego 2

tel./fax 052 372 91 51

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej "Słoneczko" Bydgoszcz świadczy następujące usługi:

1. Zamieszkanie na stałe dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie (tel. 052 3729151), a w tym:
 • Pokoje jedno, dwu lub trzyosobowe. Wyposażenie uzależnione od indywidualnych upodobań, potrzeb, etapu rozwoju, bezpieczeństwa i higieny.
 • Łazienki – jedna na pięć osób.
 • Toalety – jedna na cztery osoby.
 • Możliwość spożywania posiłków w pokoju.

 • Cztery posiłki dziennie ( dla dzieci jeżdżących do szkoły pięć posiłków dziennie).
 • Diety zgodnie z zaleceniem lekarza.
 • Jadłospisy zgodne z obowiązującymi normami żywienia.
 • Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów przez całą dobę.

 • Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych, nie rzadziej niż raz dziennie.
 • Zmiana pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz w tygodniu.
 • Zmiana ręczników w miarę potrzeby.
 • Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku (odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną- płaszcze, kurtki – co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe) , utrzymanie w czystości ( pranie, naprawa ) i wymianę w miarę potrzeby.
 • Warunki do samodzielnej przepierki.

 • Opieka i pielęgnacja dostosowana do indywidualnych potrzeb.
 • Pomoc w toalecie i spożywaniu posiłków.
 • Korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zaopatrzenie w niezbędne leki i materiały opatrunkowe. Pokrywanie opłat do wysokości limitu ceny i opłat ryczałtowych.
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.
 • Rehabilitacja ruchowa zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji.
 • Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności.

 • Różnorodne zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej.
 • Pomoc w rozwijaniu Samorządności – Rada Mieszkańców.
 • Organizacja i udział w uroczystościach okolicznościowych.
 • Kształcenie specjalne według programów nauczania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.
 • Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych, rzeczy wartościowych i obsługa finansowa.
 • Wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw z instytucjami, sądem, opiekunami prawnymi itp.
 • Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi, znajomymi.
 • Realizacja zajęć terapeutycznych opartych na indywidualnym planie wspierania, ustalonym i dostosowanym dla konkretnego mieszkańca, w celu szeroko pojętej aktywizacji, której skutkiem ma być polepszenie sytuacji życiowej oraz stanu psycho-fizycznego mieszkańca.
 • Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów przez pracowników Domu.
 • Wsparcie w momencie usamodzielnienia się.


2. Zajęcia dla dzieci i dorosłych potrzebujących wsparcia, nie zamieszkujących na stałe w placówce.
 • Sale spotkań, sale terapeutyczne, kącik spotkań, pokój terapii indywidualnej.
 • Toalety oraz prysznic.
 • Kuchnia terapeutyczna.

 • Minimum jeden posiłek dziennie.
 • Diety zgodnie z zasadami żywieniowymi i zaleceniem dietetyka.
 • Jadłospisy zgodne z obowiązującymi normami żywienia.
 • Dostęp do napojów zgodnie z potrzebami uczestników.

 • Opieka i pomoc w zależności od indywidualnych potrzeb.
 • Pomoc w rozwiązywaniu osobistych problemów.
 • Aktywizowanie w kierunku maksymalnej samodzielności i niezależności.
 • Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu.
 • Współpracę z najbliższymi osobami uczestników.
 • Poradnictwo psychologiczne, pedagogiczne, psychiatryczne.
 • Możliwość wyboru asystenta prowadzącego (pracownika domu).
 • Różnorodne zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej.
 • Zajęcia sportowe i ogólnorozwojowe.
 • Zajęcia edukacyjne.
 • Zajęcia rekreacyjno – kulturalne.

 • Metody terapeutyczne:
 • Metoda dobrego startu.
 • Metoda ruchu rozwijającego W. Sherborne.
 • Poranny Krąg.
 • Socjoterapia.

 • Rodzaj zajęć terapeutycznych wynika z indywidualnych planów opracowanych przez specjalistów: pedagoga, psychologa, rehabilitanta, opiekuna.

 • Wsparcie dla rodzin uczestników w opiece, umożliwia wymianę doświadczeń oraz poradnictwo w zakresie działań opiekuńczych i rehabilitacyjnych skierowanych na niepełnosprawnego członka rodziny.

 • Ochrona dzieci i młodzieży przed niepożądanymi - patologicznymi zjawiskami występującymi w ich środowisku.

 • Pomoc w nauce.
 • Rozwijanie umiejętności właściwego organizowania czasu wolnego.
 • Rozwój hobby i zainteresowań.
 • Nauka zasad zdrowego i higienicznego trybu życia.
 • Współpraca z placówkami kulturalnymi i oświatowymi.
 • Współpraca z rodzinami i pedagogami.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (1)


2018-02-07
Córka przebywała w DPS Słoneczko - pobyt dzienny i polecam

Mariusz

Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.