Dom Pomocy Społecznej pw św Franciszka z Asyżu

Klasztorna 1

16-080, Tykocin

85 718 72 37

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Tykocinie rozpoczął działalność  w 28 stycznia 1998 roku.

Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej opieki całodobowej o zasięgu ponadgminnym.

Jest przeznaczony dla 50 kobiet przewlekle psychicznie chorych.

DPS jest prowadzony na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego przez Caritas Diecezji Łomżyńskiej.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w DPS w Tykocinie wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży

Dom Pomocy Społecznej świadczy usługi: bytowe, opiekuńcze i wspomagające na poziomie obowiązującego standardu.

Dom mieści się w zabytkowym dwu-kondygnacyjnym budynku poklasztornym zaadoptowanym na potrzeby DPS w 1997 roku.

W placówce znajduje się sala rehabilitacyjna, pokój terapii zajęciowej, jadalnia, kaplica i pokoje mieszkalne 2 – 3 osobowe z łazienkami.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Szczególne podziękowania Pani Eli-pielęgniarce oraz Całemu Personelowi dps za pomoc, troskliwą opiekę , okazane serce i zrozumienie, cierpliwość i zaangażowanie na rzecz mojej córki Emilii Filter. Życzę Państwu zdrowia, pogody ducha, satysfakcji z pracy.

Grażyna Siółkowska 2022-10-05

Dziękuję Pani Marlenie, pielęgniarce za właściwą postawę , zainteresowanie , szczególna troskę i zrozumienie problemów pensjonariuszki oraz ogromne wsparcie. Dziękuję za życzliwość, serce, fachowość i kompetencje, za poświęcony czas i wyjątkowy spokój.

Grażyna Siółkowska, mama Emilii Filter 2022-07-28

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.