Dom Pomocy Społecznej KARMELKOWA

Karmelkowa 25/27

52-433, Wrocław

713 634 625

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej przy ulicy Karmelkowej został oddany do użytku mieszkańców 12 października 1981 roku. Dom jest placówką stacjonarną - koedukacyjną przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych. Dom spełnia obowiązujące standardy. Mieszkańcy mają zapewnioną profesjonalną obsługę medyczną, solidną opiekę socjalną i dostęp do bogatej oferty terapeutyczno - kulturalnej.

Formy rehabilitacji są bardzo zróżnicowane. Oprócz tego posiadamy, kaplicę, bibliotekę, amfiteatr, altanki, aleję spacerową, salon fryzjerski, sklep, oraz pomieszczenia terapii zajęciowej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców staramy się w taki sposób zapełniać czas wolny, aby każdy kto bierze udział w spotkaniach i imprezach wychodził z nich bardziej uśmiechnięty i bogatszy duchowo. Na każdym oddziale funkcjonuje Rada Mieszkańców, która wspólnie z personelem, dba o dobre funkcjonowanie placówki.

Położenie

Położony jest w części południowej Wrocławia, na bardzo zielonym osiedlu Oporów. Dysponujemy dużym ogrodem z alejkami spacerowymi, altankami i fontanną, które umilają spędzanie czasu wolnego naszym mieszkańcom. Dojazd możliwy jest dzięki linii MPK nr 107 (większość kursów obsługują autobusy niskopodłogowe).

Warunki bytowe

W naszym Domu zamieszkuje 236osób. Budynek składa się z trzech oddziałów. Na dwóch z nich mieszczą się pokoje jednoosobowe i dwuosobowe, natomiast na trzecim, również pokoje wieloosobowe. Wszystkie pomieszczenia w miarę możliwości są przystosowywane do potrzeb osób niepełnosprawnych, aby przyjemnie czuli się w swoich „czterech kątach”.

 Wyżywienie

 Mieszkańcy spożywają posiłki na stołówce lub w swoich pokojach. Podawane są trzy podstawowe posiłki dziennie: śniadania, obiady i kolacje. Jadłospis uwzględnia diety mieszkańców. Istnieje możliwość otrzymania dodatkowego posiłku w razie potrzeby.

 Organizacja opieki

Opieka lekarska: lekarz pierwszego kontaktu, lekarz psychiatra, dowóz naszym transportem do szpitali i lekarzy specjalistów.

Opieka pielęgniarska: rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów,  w ramach opieki realizujemy profilaktykę przeciwodleżynową, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie iniekcji, opatrunków, podawanie leków, zindywidualizowana higiena osobista.  Pielęgniarska opieka długoterminowa w zakresie określonym w umowie podmiotu zewnętrznego z NFZ.

Opieka socjalna: wizyta pracownika socjalnego w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o przyjęciem do domu pomocy w celu ustalenia jej aktualnej sytuacji życiowej oraz udzielenie informacji o warunkach przyjęcia do domu pomocy, przyjmowanie mieszkańca do domu pomocy, współpraca z innymi sekcjami w celu stworzenia i realizacji indywidualnego planu wsparcia, utrzymanie i rozwijanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną, pomoc w załatwianiu spraw osobistych, współpraca z instytucjami.

Opieka specjalistyczna:

a)    Psycholog: diagnoza psychologiczna, ocena sytuacji społecznej mieszkańców przyjętych do DPS, współpraca w konstruowaniu i realizacji planów wsparcia, informowanie współpracowników o zalecanych formach pomocy i sposobie postępowania z podopiecznymi, aktywizacja mieszkańców we współpracy Działem Terapeutyczno – Opiekuńczym, w tym Sekcją Terapeutyczną, prowadzenie grup wsparcia, terapia osób z zaburzeniami psychicznymi, psychoedukacja, rehabilitacja psychologiczna: osoby chore psychicznie (schizofrenia, depresja), niepełnosprawne intelektualnie, z uszkodzeniami organicznymi c.u.n. (po udarach, urazach), z zaburzeniami procesów poznawczych i zespołami otępiennymi, uzależnione od alkoholu, wsparcie emocjonalne w sytuacjach trudnych, towarzyszenie osobom terminalnie chorym, konsultacje i porady dla rodzin mieszkańców, pomoc w rozwiązywania sytuacji konfliktowych, nauka rozwiązywania konfliktów, integracja ze środowiskiem zewnętrznym, kontakt z innymi ośrodkami, współpraca ze Stowarzyszeniem Ostoja, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół „Arka”, kontakt z Ośrodkiem Leczenia Uzależnień, wsparcie osób uzależnionych od alkoholu we współpracy z Terapeutą ds. uzależnień, który w ramach wolontariatu odwiedza nasz dom raz w tygodniu

Sekcja terapeutyczna

a)    Usługi wspomagajace sprawność mieszkańca oraz usamodzielnianie 

Na terenie Domu prowadzona są działania usprawniajace, mające na celu przede wszystkim usamodzielnienie mieszkańca oraz edukację, reedukację i doskonalenie wykonywania czynności dnia codziennego, przy ścisłej współpracy z personelem sekcji opiekuńczych. Główny nacisk kładzie się również na samorealizację i wzmacnianie samodzielności mieszkańca, a także na rozwijanie więzi społecznych i przeciwdziałanie samotności.

Prowadzona jest gimnastyka usprawniająca - grupowa i indywidualna na sali  oraz indywidualna przy łóżku mieszkańca. 

Jedną z nowatorskich form usprawniania fukcji psychofizycznych jest dogoterapia. Została ona wprowadzona jako pierwsza wśród seniorów w woj. dolnośląskim i została szybko i ciepło przyjęta przez mieszkańców, przynosząc zawsze zamierzone efekty.

Pracownicy Zespołu Terapii Ruchowej wydają także opinie co do zasadności zakupu sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, współpracując w tym zakresie z Sekcjami Opiekuńczymi i Radami Mieszkańców.

Zadania Sekcji Terapeutycznych wykonują:

 • instruktorzy terapii zajęciowej,
 • instruktorzy kulturalno-oświatowi,
 • rehabilitanci: terapeuci – specjaliści fizjoterapii, technicy fizjoterapii, masażyści;

b)    Terapia zajęciowa

Codzienne organizowanie zajęć oraz stosowanie form terapii zajęciowej zarówno w grupach, jak i indywidualnie, dostosowanych do możliwości psychofizycznych, zainteresowań i potrzeb mieszkańców. Eksponowanie prac, wykonywanych przez mieszkańców na zajęciach terapii zajęciowej, na terenie Domu Pomocy Społecznej oraz promowanie tych prac w środowisku otwartym (konkursy, wystawy i in.).

Arteterapia: działanie obejmujące terapię z użyciem sztuk plastycznych. W ramach tych działań wykonujemy obrazy z wykorzystaniem różnych technik malarskich i różnych technik wypełniających, modelujemy i rzeźbimy w masie solnej, papierowej, glinie. Tkamy gobeliny, przygotowujemy elementy dekoracji z okazji świąt.

Muzykoterapia: zajęcia w Domu Pomocy Społecznej odbywają się w formie grupowej. Podczas zajęć łączone są 2 formy aktywności mieszkańców:

 • odbiorcza – polegająca na słuchaniu muzyki w sposób swobodny lub zadaniowy (terapeuta sugeruje rodzaj skojarzeń)
 • wykonawcza – związana z wykorzystaniem głosu(śpiew, ćwiczenia głosowe i dykcyjne); ruchu (elementy choreoterapii, rytmiki i tańca) oraz instrumentów perkusyjnych (tworzenie akompaniamentu rytmicznego do piosenek, dialog instrumentalny).

Biblioterapia: działania obejmujące zajęcia oparte na czytaniu i odbiorze dzieła literackiego. Przygotowywanie inscenizacji z mieszkańcami o różnej tematyce, na różne okazje, czytanie prasy codziennej i kolorowych tygodników oraz oglądanie filmów.

Kulinoterapia: regularne spotkania, wspólne pieczenie i przygotowywanie potraw  połączone z degustacją.

Ludoterapia: terapia za pomocą gier i zabaw.

Choreoterapia: forma terapii wykorzystująca ekspresję ruchową, oddziałuje na sferę emocjonalną, motoryczną i fizjologiczną oraz na sferę kontaktów interpersonalnych.

Silwoterapia (spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu) – w ramach tej formy terapii organizowane są wyjazdy i wyjścia do parków, nad wodę, do ciekawych miejsc.

 c)    Działalność kulturalno – oświatowa:

Pensjonariuszom proponowane są różnorodne, często nowatorskie formy spędzania czasu wolnego, dostosowane do wszelkiej sprawności fizycznej i umysłowej. Należą do nich m.in.: 

 • spotkania towarzyskie,
 • dostarczanie prasy i książek,
 • gry i zabawy stolikowe,
 • projekcje filmów,
 • wyjścia i wyjazdy (kino, ogród, teatr),
 • ścisła współpraca ze środowiskiem,
 • odwiedziny dzieci i młodzieży szkół i przedszkoli oraz stowarzyszeń,
 • spotkania z seniorami miasta Wrocławia, klubami seniora,
 • spotkania między Domami Pomocy Społecznej,
 • wieczorki taneczne,
 • organizowanie imprez okolicznościowych (np. majówka).

Dużą wagę przywiązuje się do imprez rekreacyjno - sportowych, gdzie każdy z mieszkańców może zrealizować się w wybranej przez siebie dziedzinie.

Opieka wspomagająca

Możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańca domu.
Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.