Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta

Adolfa Nowaczyńskiego 1

30-336, Kraków

12 255 41 61 fax 12 255 41 61 wew. 192

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta w Krakowie przy ul. Nowaczyńskiego 1 jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków.

Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa  przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zlokalizowany w dzielnicy Dębniki w centrum miasta w sąsiedztwie ogródków działkowych jest oazą ciszy, spokoju i zieleni.

Nasz Dom jest placówką stacjonarną stałego pobytu zapewniającą całodobową opiekę dla  175 osób przewlekle somatycznie chorych, osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych.

Celem Domu jest zapewnienie osobom wymagającym całodobowej opieki usług bytowych, opiekuńczych, wspomagajacych na poziomie obowiązujacego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb oraz umożliwienie korzystania ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.