Dom Pomocy Społecznej DOM KOMBATANTA

Mociesze 4A

19-124, Jaświły

85 716 88 93

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Kombatanta" w Mocieszach funkcjonuje od 30  października 2000 roku. Placówka przeznaczona jest dla 45 osób przewlekle somatycznie chorych, które wymagają stałej opieki i pielęgnacji ale nie wymagają leczenia szpitalnego. Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja potrzeby bytowe i zdrowotne, społeczne, religijne i kulturalne. A w szczególności:
  • miejsce zamieszkania, wyposażenie w niezbędne meble i sprzęt, pościel i bieliznę oraz środki higieny osobistej, odzież oraz obuwie;
  • wyżywienie, w tym dietetyczne, zgodnie ze wskazaniami lekarza, w ramach obowiązujących norm żywieniowych;
  • opiekę lekarską i pielęgniarską łącznie z karmieniem, ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które nie mogą samodzielnie wykonywać tych czynności;
  • zabiegi usprawnienia leczniczego w miarę możliwości Domu;
  • terapię zajęciową;
  • dostęp do kultury, oświaty i rekreacji;
  • spokój i bezpieczeństwo na terenie Domu oraz opiekę w czasie zorganizowanych zajęć poza Domem;
  • prawo do samorządowego organizowania się mieszkańców w celu reprezentowania swoich interesów.

Jednym z najistotniejszych elementów życia Domu jest aktywność religijna naszych mieszkańców, którzy angażują się w przygotowania świąt oraz obchodów ważniejszych uroczystości religijnych, licznie uczestniczą w odprawianych w każdą niedzielę i święta nabożeństwach przez kapelana katolickiego.

Proponujemy aktywne formy rehabilitacji, zajęcia ogólno usprawniające (indywidualne i grupowe). Posiadamy doskonałe wyposażenie w sprzęt i aparaturę do wykonywania zabiegów z zakresu kinezyterapii, fizykoterapii, elektroterapii i światłolecznictwa.

Ponadto istnieje możliwość skorzystania z usług z zakresu fizykoterapii i rehabilitacji leczniczej za odpłatnością dla osób nie przebywających na stałe w DPS. Można skorzystać z:

Elektrolecznictwa i światłolecznictwa

1. Magnetoterapii
2. Galwanizacji i jonoforezy
3. Prądów interferencyjnych
4. Sollux
5. Prądy diadynamiczne (DD)

Wskazania tych zabiegów: zespoły bólowe w przebiegu choroby zwyrodnieniowej stawów kręgosłupa, nerwobóle, zespoły naczyniowe, zapalenia okołostawowe, choroba zwyrodnieniowa stawów, stany po urazach stawów i mięśni, ścięgien, półpasiec, opryszczka, odmroziny, obrzęki na tle zaburzeń odżywczych, zaniki mięśniowe z niedoczynności, bóle poamputacyjne, owrzodzenia podudzi, blizny i przykurcze bliznowate, ostreoporoza wczesna i zaawansowana, uczulenia, zapalenia zatok

Kinezyterapii

1. Ćwiczenia z obciążeniem
2.Ćwiczenia z obciążeniem. UGUL, rotory, rower treningowy

Inhalacji, iniekcji

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.