Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie


20-358 Lublin, Kosmonautów 78

tel./fax 081 745 23 95, tel. 081 743 85 06, 081 744 07 62

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej dla Osób Niepełnosprawnych Fizycznie prowadzony jest przez Gminę Lublin. Położony jest w dzielnicy Kośminek w południowo - wschodniej części Lublina.  Liczy 98 miejsc w pokojach dwuosobowych rozmieszczonych na czterech kondygnacjach. Każdy z pokoi wyposażony jest w pełen węzeł sanitarny.

Nasi mieszkańcy mają do dyspozycji 3 windy, którymi mogą przemieszczać się pomiędzy kondygnacjami.

Mieszkańcami Domu są przede wszystkim dorosłe osoby niepełnosprawne fizycznie, cierpiące na stwardnienie rozsiane (SM), dystrofię mięśniową, niesprawności będących  następstwem mechanicznych uszkodzeń kręgołupa, mózgowego porażenia dziecięcego  lub udarów mózgu. Mieszkańcy mają możliwość korzystania z terapii zajęciowej, rehabilitacji wspomagającej, kaplicy, kuchenki pomocniczej.

Dom posiada specjalistyczny charakter, jest przeznaczony dla osób niepełnosprawnych fizycznie, aktualnie dysponuje 98 miejscami pobytowymi w pokojach dwuosobowych wyposażonych w pełny węzeł sanitarny. Na miejscu zapewnia swoim mieszkańcom opiekę pielęgnacyjną, wspomagającą rehabilitację medyczną, rehabilitację społeczną oraz terapię zajęciową. Wszyscy mieszkańcy objęci są opieką pracowników socjalnych.

Dom zamieszkują osoby w różnym wieku, głównie są to osoby niepełnosprawne fizycznie ale wśród mieszkańców są też i osoby starsze.

Spośród 98 mieszkańców aż 80 osób porusza się wyłącznie na wózkach inwalidzkich. Większość mieszkańców Domu to osoby w średnim wieku (45-55 lat), najmłodszy mieszkaniec Domu ma 21 lat.

Dom jest wyspecjalizowany w opiece i rehabilitacji przede wszystkim osób z następującymi jednostkami chorobowymi:
  • stwardnienie rozsiane,
  • osoby z uszkodzeniami rdzenia kręgowego,
  • urazy czaszkowo – mózgowe,
  • stany po udarach mózgu,
  • dystrofia mięśniowa.
Kadrę tworzy 3 pracowników socjalnych, 6 rehabilitantów oraz masażystów, terapeuci zajęciowi, psycholog, logopeda, pielęgniarki, opiekunowi i opiekunki oraz kapelan. Ponadto stałych porad mieszkańcom Domu udzielają lekarze następujących specjalności: rehabilitant,  chirurg oraz psychiatra. Wszystkie zatrudnione osoby są profesjonalnie przygotowane do swojej pracy, nastawione na chęć pomocy niepełnosprawnym.

Podstawową opiekę medyczną mieszkańcom Domu świadczy lekarz rodzinny ze znajdującej się w sąsiedztwie Domu przychodni.

Ten specyficzny skład personelu, w stosunku do innych domów pomocy społecznej, pozwala na zapewnienie mieszkańcom ciągłej, specjalistycznej opieki o wysokim standardzie.

Dom jest jednostką administracji samorządowej.

O skierowanie do domu pomocy społecznej, także do opisywanego może ubiegać się każda osoba, która wymaga całodobowej opieki, w sytuacji gdy rodzina oraz gmina nie są w stanie zapewnić takiej  osobie, wymaganych przez stan jej zdrowia  usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania.

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Mieszkańcy zamieszkują w pokojach dwuosobowych wyposażonych w pełny węzeł sanitarny. W Domu nie ma żadnych barier architektonicznych, które miałyby istotny, negatywny wpływ na funkcjonowanie w nim osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Mieszkaniec, jeżeli tylko sobie tego życzy, kierując się wyłącznie własnymi preferencjami, u podłoża których mogą leżeć zaufanie, sympatia, doświadczenie wyniesione  z wcześniejszych kontaktów, ma możliwość wyboru swojego opiekuna. Każdy z mieszkańców dokonał wyboru pracownika pierwszego kontaktu. Osoba ta występuje  we wszystkich sprawach  „swojego” mieszkańca, działa na rzecz kompleksowego rozwiązania wszelkich jego problemów życiowych. Zadaniem pracownika jest również  aktywizowanie osób, innych pracowników Domu, których obowiązki zawodowe w sposób formalny podporządkowane są potrzebom mieszkańców. Osoby te tworzą sieć, w której centralnym punktem jest mieszkaniec.

Przedstawiony system opieki pozwala na lepszy kontakt personelu z mieszkańcami, szybszą interwencję w kryzysowych sytuacjach, szybsze dostrzeganie pojawiających się problemów i skuteczniejsze ich rozwiązywanie. Zmniejsza dystans pomiędzy pracownikiem i mieszkańcem, pozwala na wprowadzenie „domowej” atmosfery.

W warunkach domu pomocy społecznej, który jest instytucją, gdzie reguły postępowania  personelu i mieszkańców są ściśle określone  ten sposób sprawowania opieki nad mieszkańcami, podejścia do nich, pozwala na pewne odformalizowanie wzajemnych relacji oraz ich personalizację.

Nie ma tutaj tak wyrazistego przeciwstawienia światów grupy mieszkańców i personelu.

W Domu działa samorząd mieszkańców, który jest wybierany w wyborach przez wszystkie osoby zamieszkujące  Dom. Jego podstawową funkcją jest podejmowanie działań w interesie osób zamieszkujących Dom.

Dom otwarty jest  na świat zewnętrzny, który obecny jest w nim poprzez częste wizyty członków rodziny, przyjaciół mieszkańców, dzieci z pobliskiej szkoły, słuchaczy lubelskich szkół wyższych obywających na terenie Domu praktyki, a także poprzez liczne wyjazdy mieszkańców  poza Dom, na urlopy do domów rodzinnych, na wycieczki, imprezy integracyjne, do lekarzy oraz różnego rodzaju instytucji.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.