Dom Pomocy Społecznej Caritas Zrzeszenia Katolików

Główna 118

57-430, Jugów

tel. 74 872 30 06, fax 74 872 22 45

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie, działalność statutową realizuje w obiekcie stanowiącym własność Powiatu Kłodzkiego.

Dom figuruje w Rejestrze Domów Pomocy Społecznej prowadzonym przez Wojewodę Dolnośląskiego pod nr 2/2002.

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie jest placówką stałego pobytu przeznaczoną dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom dysponuje 85 miejscami statutowymi.

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie położony jest na wsi. Wiejska lokalizacja Domu ma tę zaletę, że wielu mieszkańców tej i okolicznych wsi pracując w Domu, kształtuje w swoich środowiskach przyjazną atmosferę w stosunku do mieszkańców.

Podstawową zasadą, jaka towarzyszy realizacji świadczonych usług oraz wszelkim działaniom Domu jest traktowanie każdego Mieszkańca jako indywidualności i podmiotu. Konstruowane w tym celu indywidualne plany wsparcia Mieszkańca  ustalane są przez zespół skrupulatnie dobieranych specjalistów, zorganizowanych w Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy, wspomagany przez pracowników pierwszego kontaktu i w miarę możliwości akceptowane przez Mieszkańców Domu.

W Domu funkcjonuje zespół terapeutyczno-opiekuńczy składający się z pracowników domu, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców, jak również z pracowników innych działów, którzy wyrazili gotowość do pełnienia roli pracownika pierwszego kontaktu.

Zespół terapeutyczno-opiekuńczy określa indywidualne potrzeby mieszkańca oraz indywidualny zakres usług dla każdego mieszkańca. Spotykają się regularnie, bądź w sytuacjach problemowych.

Do podstawowych zadań zespołu terapeutyczno-opiekuńczego należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia mieszkańców oraz wspólna z mieszkańcami Domu ich realizacja. Dla nowoprzyjętych mieszkańców zespół terapeutyczno - opiekuńczy konstruuje indywidualny plan wsparcia, w terminie 6 miesięcy od dnia przyjęcia.

Podstawowe usługi medyczne zabezpiecza lekarz rodzinny z NZOZ "PRO-MED" z Jugowa, który przyjmuje na terenie Domu w każdy wtorek i na wezwanie. Usługi psychiatryczne świadczy lekarz psychiatra w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej na podstawie zawartego kontraktu z NFZ o świadczenie usług leczenia i opieki psychiatrycznej. Lekarz psychiatra przyjmuje mieszkańców raz w miesiącu w wyznaczony wcześniej dzień oraz na każde wezwanie.

Usługi pielęgniarskie świadczą pielęgniarki zatrudnione w NZOZ  "LIFE MED"  w ramach świadczenia usługI pielęgniarskiej opieki długoterminowej na terenie Domu w użyczonym przez dom pomieszczeniu gabinetu pielęgniarsko- zabiegowym.

Dom Pomocy Społecznej w Jugowie  mieści się w dwóch budynkach połączonych łącznikiem, tworzących jeden kompleks. W budynku głównym na trzech kondygnacjach w pokojach jedno i wieloosobowych są zakwaterowani mieszkańcy, a także znajdują się tam różnego rodzaju pomieszczenia gospodarcze, jak również takie przeznaczone dla zaspokajania potrzeb mieszkańców. W łączniku i w mniejszym budynku również zakwaterowani są mieszkańcy oraz znajdują się tam pomieszczenia dla pracowników jak i mieszkańców.

Program ciągłej modernizacji naszego Domu opiera się na już istniejącej bazie i polega na permanentnym monitorowaniu potrzeb mieszkańców oraz  modyfikowaniu działań pracowników w kierunku zaspokajania ich potrzeb. Działania te w sposób znaczący podnoszą komfort życia i stwarzają lepsze warunki bytowe, opiekuńcze i wspomagające dla naszych mieszkańców.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.