Dom Pomocy Społecznej Caritas im. św. Ojca Pio

Chmielnik 4

36-016, Chmielnik

17 229 66 48

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

80
1,2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej im. Św. Ojca Pio w Chmielniku to placówka podlegająca Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Prowadzony jest on przez Siostry Felicjanki Prowincji Przemyskiej. Miesięczny koszt utrzymania Mieszkańca wynosi tu zaledwie 2370,60 zł. i jest to jeden z najniższych kosztów miesięcznego utrzymania wśród domów pomocy. Dom może otoczyć opieką około 80 osób. Podstawowym celem Domu jest stworzenie warunków bezpiecznego i godnego życia, zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych, zdrowotnych, opiekuńczych, religijnych i społecznych. W codziennym życiu siostry Felicjanki wraz z pozostałym personelem dążą do stworzenia prawdziwego, ciepłego Domu, w którym osoby w starszym wieku otoczone są nie tylko fachową całodobową opieką, ale przede wszystkim serdecznością i szacunkiem.

Dom posiada wygodne i przystosowane do potrzeb Mieszkańców pokoje mieszkalne wyposażone w łóżka rehabilitacyjne oraz inne przedmioty.. Z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 zakupiono nowoczesny sprzęt do wyposażenia kuchni. Wielkim osiągnięciem stał się pokój dziennego pobytu, gdzie Mieszkańcy mogą przebywać
i wypoczywać w ciągu dnia jak i sala rehabilitacyjna oraz nowoczesna pracownia do prowadzenia terapii zajęciowej. Mieszkańcy chętnie na nią uczęszczają, by brać czynny udział w pracach twórczych. Przychodzą także ci, którzy pragną tylko porozmawiać, popatrzeć lub posłuchać muzyki.

Mieszkańcy są często odwiedzani przez swoje rodziny. Do Domu zaglądają jednakże nie tylko najbliżsi. Częstymi gośćmi są uczniowie okolicznych szkół i harcerze a także praktykanci ze Szkoły Pracowników Służb Społecznych. Takie okazje prowadzą do nawiązania nowych kontaktów pomimo znacznej różnicy wiekowej.

Dzięki Opatrzności Bożej i orędownictwu św. Ojca Pio, obok Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku stoi Dom, w którym wciąż jeszcze znajdują się wolne miejsca dla wszystkich tych, którzy chcą zostać otoczeni pełnią życzliwości i opieki.

ZAPRASZAMY!

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.