Dom Pomocy Społecznej

Kaletnicza 8

51-180, Wrocław

tel. 71 346 27 54, 71 346 27 23

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej we Wrocławiu przy ul. Kaletniczej istnieje od kilkudziesięciu lat, wcześniej przeznaczony był dla emerytów i rencistów. W 1997 roku został przeprofilowany na Dom Pomocy Społecznej dla Osób Psychicznie Chorych. Obecnie jest placówką koedukacyjną. Na terenie domu mieści się również oddział dla 11 osób z głęboką demencją.

Położenie

Nasz Dom położony jest w granicach miasta Wrocławia w dzielnicy Wrocław-Widawa. Za budynkiem znajduje się piękny ogród z altaną, w którym mieszkańcy mogą odpocząć. Dojazd zapewniają autobusy linii 908 i 305. Nieopodal przepływa rzeka Widawa.

Warunki bytowe

W budynku znajdują się pokoje dwu i trzyosobowe, czytelnia, stołówka, świetlica, taras z zadaszeniem, pomieszczenia terapii zajęciowej, sala rehabilitacyjna gabinet fryzjerski. Do dyspozycji mieszkańców są dwie windy.

Wyżywienie

Mieszkańcy mają zapewnione cztery podstawowe posiłki dzienne: śniadania, obiady, podwieczorki i kolacje. Jadłospis uwzględnia diety mieszkańców. W razie potrzeby istnieje możliwość otrzymania dodatkowego posiłku. W okresie letnim, gdy temperatura przekracza 28 stopni mieszkańcy otrzymują dodatkową ilość wody mineralnej.

Organizacja opieki

Opieka lekarska: lekarz psychiatra, lekarz pierwszego kontaktu W razie potrzeby rejestracja do lekarzy innych specjalizacji.

Opieka pielęgniarska: rejestracja i koordynacja wyjazdów do specjalistów,  w ramach opieki realizujemy profilaktykę przeciwodleżynową, pobieranie materiału do badań diagnostycznych, wykonywanie iniekcji, opatrunków, podawanie leków, zindywidualizowana higiena osobista. Część personelu posiada ukończone kursy z zakresu opieki psychiatrycznej.

Opieka socjalna: zapoznanie się ze środowiskiem i analiza sytuacji osoby przed przyjęciem do Domu Pomocy Społecznej, poinformowanie o zasadach i odpłatnościach w związku z przyjęciem do placówki, przyjęcie mieszkańca, zapoznanie z regulaminem obowiązującym w placówce, poinformowanie o prawach i obowiązkach, pomoc i doradztwo w rozwiązywaniu problemów mieszkańców, ścisła i ciągła współpraca z lekarzem psychiatrą i internistą, odnowienie i podtrzymywanie więzi rodzinnych, współpraca z instytucjami (MOPS, sąd, biuro meldunkowe).

Opieka specjalistyczna:

Psycholog - działalność psychologa polega na :

 •  pomocy w procesie adaptacji mieszkańców nowoprzyjętych,
 •  wspomaganie procesów komunikacji i integracji ze środowiskiem,
 •  znajdywania dla siebie odpowiedniej formy życia i aktywności w nowych warunkach,
 •  współpraca w budowaniu i realizacji indywidualnych planów wsparcia w ramach

       działania Opiekuńczo-Terapeutycznego,

 •  psychoterapia indywidualna różnych zaburzeń psychicznych na życzenie zainteresowanych osób,
 •  interwencje kryzysowe, edukacja w zakresie przeżywanych trudności i sposobów

       radzenia sobie z nimi,

 •  pomoc w rozwiązywaniu bieżących konfliktów,
 •  podtrzymywanie kontaktów ze środowiskiem zewnętrznym – zwłaszcza rodziną,
 •  konsultacje dla członków rodziny,
 •  dotrzymywanie mieszkańcom towarzystwa w sytuacjach trudnych, ale także, na co dzień,( rozmowy na różne tematy, gra w szachy lub warcaby, ping-ponga itp.),oraz w trakcie wycieczek i różnych imprez, w których biorą udział,
 •  współpraca ze wszystkimi sekcjami i pracownikami Miejskiego Centrum Usług Socjalnych.

Sekcja terapeutyczna - aktywizacja mieszkańców daje szansę wyrażania siebie w dostępnej i indywidualnej formie. Proces aktywizacji wymaga wzięcia pod uwagę możliwości, uzdolnień i predyspozycji podopiecznej. Stosujemy formę indywidualną i grupową terapii zajęciowej. Działania aktywizujące obejmują różne metody:

Formy terapii zajęciowej w pracy z mieszkańcami:

 • arteterapia - wyszywanie metodą krzyżykową, modelowanie z masy papierowej, solnej, wykonywanie odlewów gipsowych, tworzenie obrazów z użyciem technik malarskich, wycinanie elementów ze sklejki i styropianu, wykonywanie prac z metaloplastyki.
 • kulinoterapia - cotygodniowe  spotkania, na których mieszkańcy wspólnie przygotowują sałatki, wypiekają ciasta, smażą frytki, pieką gofry itp.
 • silwoterapia – to rodzaj terapii mającej na celu przywrócenie bądź polepszenie sprawności  fizycznej i psychicznej. Podstawowym środkiem oddziaływania terapeutycznego w silwoterapii jest kontakt z przyrodą, który oddziałuje na człowieka pozaintelektualnie, pobudza go do życia, a zarazem wycisza emocje. W ramach tej formy terapii organizowane są spacery, wycieczki rowerowe, wyjazdy na jagody, grzyby itp.
 • muzykoterapia – stosowanie muzyki w celach leczniczych, jest ona prowadzona indywidualnie lub grupowo, przy czym częściej stosuje się ją, jako metodę grupową. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu dzięki czemu mieszkańcy odreagowują negatywne emocje, wyzwalają potrzeby ekspresji, obniżają poziom lęku oraz pozbywają się wzmożonego napięcia mięśniowego.

Zajęcia terapeutyczne są dostosowane do zainteresowań, możliwości i potrzeb naszych mieszkańców. Zajęcia prowadzone są indywidualnie jak i grupowo. Ponadto opiekunki wykorzystują różne formy terapii w organizowaniu zajęć aktywizacyjnych dla osób o znacznie ograniczonej sprawności fizycznej i psychicznej.

O życie kulturalne mieszkańców Domu Pomocy dba również animator kultury. Organizuje on:

 •  wycieczki krajoznawcze i rowerowe,
 •  spacery,
 •  grille i ogniska,
 •  wyjazdy do teatrów, kina, opery,
 •  imprezy np. turnieje w boule, bilard, warcaby, szachy,
 •  zabawy,
 •  spotkania poetycko muzyczne.

W naszym domu świadczone są usługi wspomagajace w zakresie podnoszenia sprawnoćci dostosowane do możliwości fizycznych i zdrowotnych naszych mieszkańców.

Corocznie organizowane są dwutygodniowe turnusy rehabilitacyjne w ciekawie turystycznie miejscowościach .Mieszkańcy biorą udział w zajęciach i imprezach o charakterze rekreacyjno-sportowym np.

 •  rozgrywki w piłkę siatkową i nożną,
 •  regaty i spływy kajakowe,
 •  biegi integracyjne,
 •  integracyjne mistrzostwa lekkoatletyczne.

Opieka wspomagająca: możliwość kontaktu z kapłanem i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców domu.

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Kaletniczej współpracuje z innymi domami i instytucjami pomocy społecznej położonymi w regionie dolnośląskim w zakresie organizowania imprez kulturalnych, wycieczek a także spotkań tematycznych. Współpracuje również ze środowiskiem lokalnym( Uniwersytet Trzeciego Wieku, przedszkola, szkoły, biblioteka osiedlowa).

Msza św. w obrządku rzymskokatolickim odprawiana jest w sobotę o godz.  10.00.
Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.