Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


22-133 Siedliszcze, Chojno Nowe I nr 118

tel. 082 570 20 11

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym przeznaczony jest dla 47 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa lubelskiego. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i edukacyjne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym przeznaczony jest dla 47 osób przewlekle psychicznie chorych. DPS spełnia standardy określone w rozporządzeniu Ministra Polityki Społecznej z dnia 19.10.2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217, poz. 1837) i jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa lubelskiego. Dom Pomocy Społecznej w Chojnie Nowym Pierwszym zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne, religijne i edukacyjne. Dom respektuje zasadę podmiotowego i partnerskiego traktowania oraz akceptacji, poszanowania wolności, godności, niezależności i intymności mieszkańców.

DPS w Chojnie Nowym Pierwszym usytuowany jest w gminie Siedliszcze, przy trasie krajowej nr 12 w odległości około 30km od Chełma i 40km od Lublina Dom miesci się w zabytkowym dworku. Park stanowiący najbliższe otoczenie Domu stwarza korzystne warunki dla wypoczynku i relaksu mieszkańców – wyposażony jest w aleje spacerowe, ławki parkowe, grill ogrodowy, i klomby z zielenią. Do rekreacji na świeżym powietrzu służy również kompleks sportowo-rekreacyjny - "Zielona świetlica" wybudowany przy dofinansowaniu PFRON

W obiekcie znajduje się 22 pokoje mieszkalne, dwu i trzyosobowe, wyposażone w funkcjonalne meble i sprzęty. Wyposażenie i wystrój wnętrz pokoi mieszkalnych stwarza przytulną atmosferę - generalnie urządzone są one według własnych upodobań mieszkańców.
Budynek Domu spełnia wszelkie wymogi dotyczące warunków sanitarnych, przeciwpożarowych oraz dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych – obiekt nie posiada barier architektonicznych i jest wyposażony w windę, instalację alarmowo-przeciwpożarową i alarmowo-przyzywową.

Po rozbudowie i modernizacji obiekt został wyposażony w odpowiednie zaplecze socjalno – gospodarcze i terapeutyczne tj. salę terapii zajęciowej, salę rehabilitacji, pomieszczenia dziennego pobytu, aneks kuchenny, pokój gościnny dla rodzin mieszkańców.

Wszyscy mieszkańcy Domu mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich możliwości psychofizycznych, a także do ich potrzeb i zainteresowań. Spośród licznych form terapii prowadzonych w DPS należy wymienić: artterapię, biblioterapię, muzykoterapię, oraz psychoterapię i socjoterapię. Organizacja wolnego czasu mieszkańców jest jednym z ważniejszych zadań realizowanych przez personel Domu.

Mieszkańcy, oprócz dostępu do prasy, książek, telewizji mają możliwość czynnego udziału w zajęciach kulturalno– oświatowych i rekreacyjnych, m.in. w wycieczkach, programach poetycko-muzycznych, zabawach tanecznych, imprezach integracyjnych, podczas których odwiedzani są przez znajomych z zaprzyjaźnionych placówek oraz ze srodowiska lokalnego. Cyklicznie w Domu odbywają się: Turniej Tenisa Stołowego, Walentynki, Dzień Działkowca. W ramach integracji ze środowiskiem lokalnym corocznie organizowana jest impreza pod nazwą „Przegląd Piosenki Letniej”.

W trosce o zdrowie i sprawność fizyczną mieszkańców funkcjonuje w Domu specjalistycznie wyposażony gabinet rehabilitacyjny, gdzie wykonywane są zabiegi kinezyterapii i ćwiczenia ogólnousprawniające. Corocznie mieszkańcy wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne organizowane w miejscowościach nadmorskich oraz w górach.W każdą sobotę na terenie Domu odbywa się Msza Święta odprawiana dla mieszkańców przez księdza Jacka Brogowskiego - proboszcza parafii Siedliszcze, a zarazem kapelana naszego Domu

Opiekę medyczną świadczy zespół wykwalifikowanych pielęgniarek pod nadzorem lekarzy z przychodni specjalistycznych współpracujących z Domem. Opiekę i terapię świadczą zatrudnieni w Domu specjaliści, m.in. psycholog, , instruktor terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, fizjoterapeuta, pracownik socjalny, opiekunowie, pokojowe.

Zarówno zaplecze socjalno – bytowe Domu zapewniające komfortowe warunki mieszkańcom, jak i atrakcyjna oferta rehabilitacyjna i kulturalno-oświatowa oraz miła, fachowa opieka medyczna i terapeutyczna mają na celu stworzenie mieszkańcom prawdziwie przyjaznego Domu.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.