Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


22-105 Okszów, Nowiny

tel. 82 569 07 89, 82569 07 67

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Nowinach przeznaczony jest dla osób w podeszłym wieku oraz osób przewlekle somatycznie chorych, a także osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie – dysponuje 211 miejscami.

        Dom zapewnia całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, społeczne i religijne na poziomie obowiązującego standardu. Ponadto umożliwia mieszkańcom korzystanie ze świadczeń zdrowotnych przysługujących na podstawie obowiązujących przepisów o ubezpieczeniu zdrowotnym.

        Mieszkańcy przyjmowani są na podstawie decyzji wydawanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwe dla ich miejsca zamieszkania, natomiast decyzje o odpłatności z tytułu zamieszkania wydaje Powiatowe Cetrum Pomocy Rodzinie w Chełmie. Przyjęcia odbywają sie w miarę wolnych miejsc według kolejności zgłoszeń. W przypadku większej liczby chętnych do zamieszkania w Domu, brane są pod uwagę uwarunkowania indywidualne kandydata, tj. stan zdrowotny, sytuacja rodzinna i mieszkaniowa.

Dom składa się z dwóch połączonych pawilonów mieszkalno-użytkowych. Obiekty te wyposażone są w urządzenia zapewniające sprawną komunikację poziomą i pionową (windy i łącznik). Pawilony oprócz wyposażonych standardowo pokoi mieszkalnych, posiadają do wspólnego użytku pomieszczenia: sale dziennego pobytu, sale terapii zajęciowej, jadalnie, kuchenki pomocnicze, gabinety zabiegowo-pielęgniarskie, pomieszczenie do rehabilitacji, pralnie, węzły sanitarne, świetlicę, czytelnię, punkt biblioteczny i kaplicę.

Łącznie zajmuje teren o areale 16,36 ha gruntów, z czego 2,5 ha stanowi park z utwardzonymi i oświetlonymi alejkami, nasadzeniami drzew, urządzonym oczkiem wodnym, miejscem na ognisko, skalniakiem i boiskiem do gier zespołowych. W wydzielonej części znajduje się sad owocowy (0,30 ha), ogródek warzywny zakłdowy oraz dla potrzeb mieszkańców Domu (0,30 ha).

Wyposażenie techniczne Domu obejmuje: kuchnię, kotłownię olejową, pralnię, oczyszczalnię ścieków, agregat prądotwórczy. Dom posiada również własny tabor samochodowy.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2020 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.