Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


30-393 Kraków, Babińskiego 25

tel./fax 12 262 02 72

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom jest zlokalizowany na obrzeżach Krakowa, w pobliżu Skawiny. Jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokojenie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikającym z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu. Aktualnie nasz Dom zamieszkuje 87 dorosłych kobiet.

Podstawowa zasada naszej pracy mówi, że każdy człowiek posiada godność i autonomię. Z tej podstawowej zasady wynikają następujące wnioski: mieszkańcy Domu niezależnie od stanu zdrowia mają takie same prawa jak wszyscy inni ludzie, przede wszystkim prawo do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Inna zasada realizowana w naszym Domu to: tworzenie takich warunków życia i działania, które byłyby zbliżone do normalnych. Warunki takie realizujemy przede wszystkim poprzez kształtowanie odpowiednich partnerskich relacji z mieszkańcami oraz wspieranie ich w wyborze dojrzałego stylu życia. Misja jest wyrażona słowami:

Zrozumieć się, żyć razem

Nasza misja kładzie nacisk na wzajemne porozumiewanie się przy wykorzystaniu wszystkich sposobów komunikacji oraz takie organizowanie przestrzeni życiowej, aby pozytywnie wpływała na psychikę osób tu przebywających.

Celem funkcjonowania Domu jest zapewnienie mieszkańcom – osobom dorosłym, niepełnosprawnym intelektualnie warunków do bezpiecznego i godnego życia, intymności, wolności, umożliwienie rozwoju osobowości i usamodzielnienie na miarę ich możliwości.


Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.