Dom Pomocy Społecznej

Rakoczego 9

34-730, Mszana Dolna

18 331 01 54

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej jest jednostką organizacyjną powiatu limanowskiego, zajmującą się całodobową opieką nad  przewlekle psychicznie chorymi. Dom dysponuje 48 miejscami. Funkcjonuje na podstawie Decyzji Nr 11/2012 Wojewody Małopolskiego z dnia 15 listopada 2012r.

Podstawowym celem DPS w Mszanie Dolnej jest zapewnienie bezpiecznego i godnego życia osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu choroby i niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w środowisku rodzinnym. Cel ten realizowany jest poprzez świadczenie szeregu usług w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych i edukacyjnych oraz tzw. usług wspierających.

Usługi opiekuńcze oraz wspierające świadczone są w oparciu o indywidualne potrzeby mieszkańców. Nad zdiagnozowaniem potrzeb mieszkańców i określeniem obszaru wsparcia mieszkańców  czuwa zespół terapeutyczno-opiekuńczy.

Indywidualny plan wsparcia opracowywany jest dla każdego mieszkańca, z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia. Takie indywidualne podejście do mieszkańców Domu umożliwia właściwy dobór form i metod terapii zajęciowej, rehabilitacji i aktywizacji oraz ustalenie preferencji co do form spędzania czasu wolnego.

W Domu znajdują się pokoje jedno, dwu i trzy – osobowe oraz kilka czteroosobowych, w których przebywają osoby leżące.
Nie korzystamy z cateringu – trzy główne posiłki i podwieczorek przygotowywane są w naszej własnej kuchni, ponadto mieszkańcy mają możliwość korzystania z podręcznej kuchenki.

W leczeniu chorób psychicznych stosowanych jest wieleróżnorodnych metod terapii i rehabilitacji, do których należą między innymi:
  • rehabilitacja społeczna zajmująca się usprawnianiem nieprawidłowych relacji socjospołecznych, będących w centrum zainteresowania pomocy społecznej. Ważnym elementem rehabilitacji społecznej jest terapia zajęciowa.Dom Pomocy Społecznej w Mszanie Dolnej, kładzie duży nacisk na terapię zajęciową mieszkańców. Terapia zajęciowa jest dziedziną aktywności osób niepełnosprawnych, w której praca i zabawa przenikają się wzajemnie, tak jak przeplatają się jej zadania – usprawnianie psychiczne i fizyczne.Terapeuci prowadzą zajęcia plastyczne, podczas których mieszkańcy, w zależności od upodobania, rozwijają swoje talenty artystyczne .
    Pasje muzyczne, mieszkańcy naszego Domu, pogłębiają na zajęciach z muzykoterapii, na których pod okiem instruktora uczą się rytmiki, gry na instrumentach i śpiewu.
  • rehabilitacja psychologiczna zajmująca się zaburzeniami reakcji psychicznych. Nad spokojem psychicznym w naszym Domu czuwa zatrudniony psycholog.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.