Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


27-530 Ożarów, Sobów 117; Suchodółka 23

tel. 15 861 19 42, fax 15 861 19 41, kom.506033941; Suchodółka: 15 86 11 147, kom.505569059

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

136
2,3
70%
4395
   Wolne miejsca
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


OBOWIĄZEK INFORMACYJNy

Klauzula informacyjna dla pracowników

Zgodnie z art. 13 o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.  (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • celem przetwarzania jest zatrudnianie, pomoc socjalna, zapewnienie komercyjnych świadczeń socjalnych oraz bezpieczeństwo i organizacja pracy
 • na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • odbiorcami Pana/ Pani danych osobowych będą: Medycyna pracy, pakiet socjalny( programy emerytalne, ubezpieczenia grupowe, karty sportowe dla pracowników), biura podróży (na potrzeby podróży służbowych), zewnętrzna firma świadcząca usługi z zakresu B.H.P.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 10 lat, na podstawie Kodeksu Pracy
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Klauzula zgody mieszkańca

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C.iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w związku z prawnie ciążącym obowiązkiem na administratorze – na podstawie art. 6 ust. 1 lit c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.)
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 50 lat,
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych,  ich sprostowania, lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne na mocy przepisu prawa
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

 

Klauzula  informacyjna dla umów – zleceń, umów o dzieło oraz z kontrahentami

zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy – na podstawie art. 6 ust. 1 lit b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uczestniczące w realizacji zlecenia
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 6 lat/ lub w oparciu o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przetwarzania w celach planowania biznesowego)
 • posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową zawarcia umowy
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Klauzula  zgody i klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Klauzula Zgody

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnych i przyszłych rekrutacji

Część informacyjna

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuje, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom  Pomocy Społecznej w  Sobowie, Sobów 117, 27-530 Ożarów
 • kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  Daniel Gross P.H.U. BitNet S.C. iod@bitnetsc.pl
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.
 • Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres tej i przyszłych rekrutacji nie dłużej niż okres 2 lat wyznaczony przez administratora
 • posiada Pani/ Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisu prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
 • Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będzie wobec nich profilowania.

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie z Filią w Suchodółce położony jest niedaleko Opatowa i Sandomierza w województwie świętokrzyskim. Duża przestrzeń, pięknie zaprojektowane tereny zielone gdzie mieszkańcy mogą mile spędzać swój wolny czas, to jego niezaprzeczalne walory.

Dom jest placówką koedukacyjną opieki stacjonarnej przeznaczoną dla 136 osób, w tym dla 102 osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz 34 osób przewlekle psychicznie chorych w Filii Suchodółce. 

Zapewnia całodobową opiekę oraz świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, społeczne i religijne w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb na poziomie obowiązującego standardu. Zaspakaja najbardziej podstawowe potrzeby mieszkańców zapewniając im: miejsce do spania, pożywienie, odzież, pomoc medyczną, a także poczucie bezpieczeństwa.

Zasady organizacji i funkcjonowania Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z Filią w Suchodółce uwzględniają stopień psychicznej i fizycznej sprawności mieszkańców a w szczególności ich prawo do:

 • godności i intymności,
 • możliwości dokonywania wyborów,
 • aktywnego trybu życia,
 • posiadania własnych przedmiotów i miejsca na ich przechowywanie,
 • korzystania z własnej odzieży, 
 • przełamywania izolacji i monotonii życia w Domu,
 • podtrzymywania więzi z rodziną oraz rozwijania kontaktów ze środowiskiem lokalnym.

Mieszkańcy mają do swojej dyspozycji 3-osobowe pokoje estetycznie i funkcjonalnie umeblowane, pracownie terapeutyczne, świetlice, aneksy kuchenne, stołówkę i kaplicę.

Każdy mieszkaniec ma zapewniony regularny kontakt z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej i lekarzem psychiatrą, oraz ma możliwość korzystania w razie potrzeby z poradni specjalistycznych.

Organizacja życia wewnętrznego Domu nastawiona jest przede wszystkim na działalność mającą na celu osiągnięcie możliwie jak najlepszego stanu zdrowia i samopoczucia mieszkańca. Dążeniem całego personelu jest rozwijanie w jak najszerszym zakresie różnych form terapii oraz działalności kulturalno-oświatowej. Odpowiednio dobrana forma terapii wpływa uspokajająco, mobilizująco i usprawniająco, co w dużej mierze przyczynia się do lepszego samopoczucia mieszkańca oraz jego przydatności społecznej. Formy terapii zajęciowej uwzględniają uwarunkowania zdrowotne, zainteresowania i umiejętności mieszkańców Domu.

W Domu Pomocy Społecznej  w Sobowie Filia w Suchodółce organizowane są m. in.:

 • muzykoterapia,
 • ergoterapia,
 • ludoterapia,
 • biblioterapia,
 • filmoterapia,
 • fizjoterapia,
 • terapia artystyczna,
 • zajęcia relaksacyjne,
 • zajęcia taneczne,
 • zajęcia teatralne,
 • zajęcia informatyczne,
 • zajęcia kulinarne,
 • zajęcia plastyczne.

W ramach prowadzonej działalności kulturalno-oświatowej organizowane są okolicznościowe imprezy jak: jasełka, wyjścia do kina, cukierni, zabawy taneczne, grill, wystawy prac mieszkańców w Domu i poza nim, imprezy wyjazdowe, wycieczki, ogniska, turnusy rehabilitacyjne, zawody sportowe Olimpiad Specjalnych itp.

Wychodząc naprzeciw potrzebom rodzin zapewniamy opiekę medyczną i pielęgniarską przez całą dobę. Zapewniamy całodzienne, smaczne, domowe wyżywienie składające się z 4 posiłków dziennie, przystosowanych do stanu zdrowia naszych mieszkańców. Jesteśmy przygotowani na osoby poruszające się o własnych siłach bądź też na wózkach oraz stale przebywające w łóżkach.
Tworzymy prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę tak, aby mieszkańcy czuli się tu jak we własnym domu. Opieramy się na pracy wykwalifikowanego i doświadczonego personelu.

Dla nas praca z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie, przewlekle psychicznie chorymi to szczególny rodzaj misji - powołania. Jesteśmy ich przewodnikami i tłumaczami w kontaktach ze światem zewnętrznym, zawsze gotowymi do pomocy, nie jakiejś pomocy, ale tej optymalnej, przynoszącej naszym mieszkańcom najwięcej korzyści i prowadzącej do lepszego jakościowo życia.

Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Sobowie z Filią w Suchodółce przeznaczonego dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz przewlekle psychicznie chorych  w 2020 roku wynosi 4.395,00 zł.

W grudniu 2017 roku przy Domu Pomocy Społecznej w Sobowie powstał Warsztat Terapii Zajęciowej.  Warsztat jest placówką pobytu dziennego i funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 15:00 skierowany jest dla 50 osób o różnym stopniu niepełnosprawności intelektualnej i fizycznej. Celem działania WTZ w Sobowie jest realizacja zadań w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej zmierzającej do ogólnego rozwoju i poprawy sprawności każdego uczestnika, niezbędnych do możliwie niezależnego, samodzielnego i aktywnego życia w środowisku społecznym oraz poprawa kondycji psychicznej.

https://www.facebook.com/search/str/wtz+sob%C3%B3w/keywords_search


ADRES:

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie

27-530 Ożarów Sobów 117
tel. 15 861 19 42
fax 15 861 19 41

Dom Pomocy Społecznej w Sobowie
Filia Suchodółka

27-530 Ożarów Suchodółka 23
tel. 505569059
tel. 15 861 11 47

e-mail: dps-sobow@domypomocy.pl
www.dps-sobow.domypomocy.pl

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
niepełnosprawność intelektualna, przewlekle psychicznie chorzy
Placówka nie przyjmuje osób:
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 136 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
winda, podjazdy, poręcze, szerokie drzwi
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
instalacja alarmowa p/pożarowa
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
boisko sportowe, kawiarenka letnia
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz rodzinny - wizyta 3 raz w tygodniu
lekarz psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1-3, opiekunek: 5-13
w nocy - pielęgniarek: 0, opiekunek: 2-4
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
fizjoterapia, kinezyterapia
Sprzęt rehabilitacyjny
UGUL, rotor, aerodyn, rower stacjonarny, wioślarz, laser, bioptron, wielofunkcyjny stół do ćwiczeń manualnych ręki, profesjonalny stół do masażu, tor z przeszkodami
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
4395,00 zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.