Dom Pomocy Społecznej

Krakowska 55

31-066, Kraków

12 430 52 74 fax 12 430 62 12

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Naszym polem operacyjnym jest pomoc społeczna, a nasza działalność adresowana jest do osób dorosłych, przewlekle psychicznie chorych, skierowanych do DPS na pobyt stały. Dajemy im schronienie i zapewniamy kompleksową opiekę.

Fundamentem naszego funkcjonowania jest przekonanie, że jedyną grupą odniesienia w naszej pracy są mieszkańcy naszego Domu. Bez nich egzystencja ośrodka nie ma podstaw.

Zdajemy sobie sprawę, że istnienie naszego Domu Pomocy, jego rozwój, osiąganie sukcesów i budowa marki „DPS Krakowska” ,zależy od tego jak dobrze wykonywać będziemy nasze codzienne zadania, jak dobrze wypełniać będziemy wszelkie powinności w stosunku do podopiecznych.

Jednym z założeń naszej pracy jest prymat celów ludzkich, w szczególności dobro naszych mieszkańców.

Oni są jacy są, ale zostali nam powierzeni , dlatego nasza aktywność, nasza działalność , szczególnie w Zespołach Opiekuńczo-Terapeutycznych musi być współuczestniczeniem w ich problemach. Ma napełniać ich otuchą i dawać odwagę do pokonywania słabości napięć, kryzysów, pomóc budować wolę życia, zaś w nas pracownikach, którzy przeglądamy się w ich chorobie, uruchomić niezbędne aksjologiczne cechy : empatii, sympatii i wrażliwości.

Mamy świadomość, że trafiają do nas ludzie ciężko chorzy, głęboko nieraz zaburzeni, zagubieni i odrzuceni, dlatego naszym istotnym zobowiązaniem jest deklaracja pełnego zaangażowania w sprawy mieszkańców oraz głęboka wręcz osobista odpowiedzialność za ich życie i zdrowie.

Deklarujemy profesjonalizm, wykorzystanie wiedzy ,umiejętności i doświadczenia tak aby możliwie w pełni zaspokoić wszystkie potrzeby mieszkańców, stale polepszać warunki ich pobytu i leczenia, podnosić jakość ich życia, w szczególności tworzyć w DPS unikalny, pozytywny klimat zbliżony do atmosfery domu rodzinnego.

W budowaniu dobrego , przyjaznego Domu Pomocy i rodzinnej atmosfery przyświecają nam wspólne wartości takie jak:

  • poszanowanie wolności, godności i intymności naszych mieszkańców,
  • zapewnienie im poczucia bezpieczeństwa na wszystkich poziomach funkcjonowania DPS,
  • budowanie systemu indywidualnego wsparcia każdego z mieszkańców,
  • zrozumienie i empatia w odniesieniu do każdego z mieszkańców,

a ponadto:

  • dbałość o stały, wysoki poziom realizowanych usług,
  • wspólne konstruowanie najlepszego wizerunku DPS jako jednostki gwarantującej opiekę na najwyższym poziomie,
  • przywiązanie wszystkich do pozycji i wartości naszego Domu i takie organizowanie pracy, aby efektywnie przewodniczyć promocji DPS,
  • osiąganie możliwie najwyższego zadowolenia mieszkańców ich rodzin oraz pomyślności Domu i jego wszystkich pracowników.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.