Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


31-026 Kraków, Radziwiłłowska 8

12 421 15 16, 12 422 99 56

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną Systemu Pomocy Społecznej Miasta Krakowa. Dom jest jednostką stacjonarną pobytu stałego, zapewniającą całodobową opiekę osobom przewlekle somatycznie chorym. Zadaniem DPS jest zapewnienie mieszkańcom Domu stałej opieki oraz zaspokajanie niezbędnych potrzeb bytowych, opiekuńczych, społecznych i religijnych w formach i zakresie wynikających z indywidualnych potrzeb, na poziomie obowiązującego standardu.

Znaczna część mieszkańców są to osoby z poważnymi chorobami i problemami zdrowotnymi. Część osób są to osoby leżące, wymagające obsługi higienicznej, z niekorzystnymi rokowaniami na poprawę zdrowia. Wśród mieszkańców, i tych nowych, i tych przebywających od dłuższego czasu w domu pomocy społecznej, często spotyka się osoby z zaburzeniami będącymi skutkiem takich jednostek chorobowych, jak choroba Parkinsona, udar mózgu czy też zapalenie wielostawowe. Mieszkańcy borykają się z demencją i zmianami starczymi. Duża liczba osób wymaga pomocy przy karmieniu oraz przy załatwianiu spraw osobistych w urzędach. Dużą rolę odgrywają w życiu mieszkańców pracownicy działu pielęgnacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego.

Do zadań tego działu należy:

  • Udzielenie mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, w tym zapewnienie pomocy w utrzymaniu higieny osobistej i dostarczanie w razie potrzeby środków czystości i higienicznych,
  • Zapewnienie odpowiedniej ilości czystej pościeli, bielizny i odzieży,
  • Nadzór nad podawaniem i spożywaniem przez mieszkańców posiłków, w tym przestrzeganie podawania posiłków dietetycznych, w razie potrzeby karmienie mieszkańców,
  • Umożliwienie i organizowanie dostępu do przysługujących mieszkańcom świadczeń zdrowotnych, a w szczególności: organizowanie wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania stosownie do potrzeb, organizowanie konsultacji i wizyt specjalistycznych, zapewnienie leczenia szpitalnego,
  • Pielęgnacja, zapewnienie całodobowej opieki pielęgniarskiej, w tym: wykonywanie zaleceń lekarskich, obserwacja chorego, udzielanie pierwszej pomocy, podawanie leków, podawanie kroplówek, wykonywanie drobnych zabiegów pielęgniarskich i opatrunków, pobieranie krwi i materiałów do badań, pomiary ciśnienia i cukru, wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych,
  • Zapewnienie możliwości rehabilitacji poprzez organizowanie gimnastyki grupowej ogólnousprawniającej, wykonywanie indywidualnych masaży leczniczych.

Trzy razy w tygodniu jest prowadzona przez rehabilitanta gimnastyka grupowa. Ćwiczenia są proste i przystosowane do możliwości osób starszych. Prowadzone są na siedząco i trwają nie więcej niż 35 minut. Dużym zainteresowaniem cieszy się wśród mieszkańców rower stacjonarny zlokalizowany w sali rehabilitacji. Kilku stałych cyklistów systematycznie monitorujących swoje wyniki chętnie włącza się we wszelkie formy aktywności fizycznej oferowanej przez Dom. Mieszkańcom proponowane są ćwiczenia czynne oraz bierne. Możemy do nich zaliczyć: masaż leczniczy, fizykoterapię, kinezyterapię, naświetlanie lampami, leczenie prądami.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.