Dom Pomocy Społecznej

PCK 15

19-101, Mońki

tel./fax 85 716 22 12

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Mońkach ul. PCK 15 zlokalizowany jest w centrum miasta. Istnieje od 1977 roku. Zmodernizowany i rozbudowany w 2006 roku jest nowoczesnym i przestronnym budynkiem.

Decyzją Wojewody Podlaskiego Nr PS.V.MN.9013/6/07 z dnia 31.10.2007r otrzymał zezwolenie na prowadzenie domu na czas nieokreślony. Został wpisany do Rejestru domów pomocy społecznej województwa podlaskiego pod pozycją 14. Przeznaczony dla 30 osób w podeszłym wieku, wymagających stałej opieki i pielęgnacji. Dom zapewnia osobom nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności całodobową opiekę. Realizuje swoje zadania zgodnie z obowiązującym standardem usług tj. usługi bytowe, opiekuńcze i wspomagające, uwzględniając w szczególności poczucie bezpieczeństwa mieszkańców i ich godność osobistą.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.