Dom Pomocy Społecznej

Baranowicka 203

15-517, Białystok

85 743-35-75 fax 743-36- 68

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

Nasz Dom specjalizuje się w opiece nad dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi z niepełnosprawnością intelektualną. Posiadamy również filię przeznaczoną dla osób przewlekle psychicznie chorych, a także świadczymy dzienne usługi opiekuńcze dla osób z chorobą Alzheimera.

Naszym mieszkańcom zapewniamy całodobową, profesjonalną opiekę oraz zindywidualizowane formy terapii, rehabilitacji, edukacji i wypoczynku. Zaspokajamy wszelkie potrzeby, również kulturalne, religijne i zawodowe,
w zależności od zainteresowań i możliwości naszych podopiecznych. Zatrudniamy profesjonalną kadrę, która stale doskonali swoje kwalifikacje i umiejętności.

Dom spełnia wymogi standardów zarówno pod względem warunków bytowych jak i organizacyjnych.

Mieszkańcy w większości mają do dyspozycji pokoje dwuosobowe. Budynki i najbliższe otoczenie pozbawione są barier architektonicznych, wszystkie pomieszczenia wyposażone zostały w nowoczesne sprzęty codziennego użytku. Dysponujemy własną salą gimnastyczną, pływalnią z małą i dużą niecką, profesjonalnie wyposażoną rehabilitacją oraz kaplicą, zapewniamy na miejscu opiekę medyczną (intenista, psychiatra, neurolog i stomatolog), psychologiczną oraz realizację obowiązku szkolnego na każdym poziomie. Posiadamy dwa samochody przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ideą przewodnią Domu jest zapewnienie ciepłej, domowej atmosfery oraz bezwzględnego respektowania prawa do godności, wolności i intymności oraz poczucia bezpieczeństwa i samorealizacji. Nasza placówka to idealne miejsce do codziennego, pełnego życia w atmosferze tolerancji i szacunku dla każdej osoby niepełnosprawnej.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.