Dom Pomocy Społecznej

Niepodległości 4

16-070, Choroszcz

85 713-14-41

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom jest zlokalizowany wewnątrz Narwiańskiego Parku Narodowego , z unikalną w skali europejskiej doliną rzeki Narwi , z jej rozlewiskami , bagnami , fauną i florą.

Położenie Domu w pobliżu miasta wojewódzkiego Białegostoku z dogodnym dojazdem i silną bazą medyczno-szpitalną i zaopatrzeniową jest bardzo korzystne dla mieszkańców Domu i rodzin opiekujących się mieszkańcami.

W wyniku ciągłej modernizacji i rozbudowy , przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych mieszkańcy Domu dysponują nowoczesną bazą mieszkaniową o wysokim stopniu wyposażenia technicznego o powierzchni przekraczającej 11000 m 2 . Powierzchnia terenu , na którym zlokalizowany jest Dom wynosi 4,5 ha . Cały teren jest ogrodzony , oświetlony , uzbrojony we wszystkie podstawowe sieci techniczne . W części rekreacyjnej wybudowano letnią stołówkę z zapleczem sanitarnym i wiatę z kominkiem .

Tereny rekreacyjne zostały zagospodarowane kompleksowo zapewniając godziwe warunki aktywnej rekreacji i wypoczynku . W drodze inwestycyjnej zlikwidowano bariery architektoniczne Domu poprzez wykonanie zjazdów i podjazdów , wyposażenie w windy , szerokie drzwi umożliwiające osobom na wózkach inwalidzkich dostęp do pomieszczeń funkcjonalnych . W chwili obecnej Dom Pomocy Społecznej zamieszkuje 310 mieszkańców ( kobiet i mężczyzn) z chorobami i zaburzeniami psychicznymi.

Personel posiada dobre przygotowanie zawodowe i specjalistyczne podnoszone poprzez częste organizowanie szkoleń i dokształcanie. Stabilizacja kadry związanej bezpośrednio z mieszkańcami stwarza poczucie bezpieczeństwa , tworzy większe możliwości więzów emocjonalnych , możliwości indywidualnego podejścia i zrozumienia ich potrzeb . Zapewniamy całodobową opiekę pielęgniarską . Opiekę lekarską sprawują : lekarz internista , lekarze psychiatrzy, lekarz specjalista z zakresu rehabilitacji oraz magister rehabilitacji , stomatolog .

Mieszkańcy korzystają z gabinetu lekarskiego i w pełni wyposażonego gabinetu stomatologicznego , a także gabinetu fizykoterapii wyposażonego m.in. w terapuls , stymat , sollux , interdynamic , laser . Na terenie Domu działają 4 zespoły terapeutyczno - opiekuńcze sporządzające indywidualne programy terapeutyczne i indywidualne plany wspierania mieszkańców.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.