Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


11-200 Bartoszyce, Bohaterów Monte Cassino 4

tel./fax 89 762 21 22

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

70
2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach przeznaczony jest dla 70 osób w podeszłym wieku i osób przewlekle i somatycznie chorych . Powiat Bartoszycki posiada wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach na czas nieokreślony. Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach funkcjonuje w oparciu o statut wprowadzony Uchwałą nr XXXVIII/21/06 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 28.06.2006r. oraz Regulamin organizacyjny Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach wprowadzony Uchwałą nr 84/197/09 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 09.09.2009r.

Dom Pomocy Społecznej ma swoją siedzibę w Bartoszycach przy ulicy Bohaterów Monte Cassino 4. Usytuowany jest w centrum miasta , w czterokondygnacyjnym budynku wyposażonym w windę osobową i żywnościową . Mieszkańcy zajmują pokoje 1, 2, 3 i 4 – osobowe. Korzystają z pokoju dziennego usytuowanego na I piętrze . Dla gości istnieje możliwość noclegu na terenie Domu w specjalnie do tego przygotowanym Pokoju Gościnnym. Dni ciepłe, słoneczne spędzają w przydomowym ogródku.

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach zatrudnia kadrę niezbędną do świadczenia usług w tym: opiekunki, pokojowe, instruktora terapii zajęciowej, instruktora kulturalno-oświatowego, technika fizjoterapii, pielęgniarki, pracowników socjalnych, kapelana, psychologa ,kucharzy, praczki, magazyniera, konserwatora, kierowcy. Mieszkańcy mają stały dostęp do lekarza pierwszego kontaktu, lekarzy specjalistów. Umawiane są wizyty domowe bądź samochodem przystosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych dowozimy do specjalistów . W ramach powszechnego ubezpieczenia mieszkańcy otrzymują również usługę zdrowotną świadczoną przez logopedę na terenie Domu.

Wartym do podkreślenia jest pomoc wolontariuszy - dzieci i młodzieży z bartoszyckich placówek oświatowych, kościoła.
W placówce funkcjonują działy:
a) opiekuńczo-terapeutyczny,
b) administracyjno-gospodarczy,
c) finansowo-księgowy.

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach funkcjonuje w sposób zapewniający właściwy zakres usług, w oparciu o indywidualne potrzeby Mieszkańców. Koordynatorem działań na rzecz Mieszkańców przez pierwsze sześć miesięcy od przybycia jest pracownik socjalny. Po zakończeniu okresu adaptacyjnego Mieszkaniec wybiera spośród personelu Domu pracownika pierwszego kontaktu, którego zadaniem jest kontynuowanie działań pracownika socjalnego.

Mieszkańcy Domu Pomocy w Bartoszycach korzystają z zajęć prowadzonych przez terapeutę zajęciowego , imprez organizowanych przez instruktora kulturalno-oświatowego. Czynnie uczestniczą w życiu społecznym innych Domów. Wyjeżdżają na warsztaty artystyczne, spartakiady, majówki. Uczestniczą w organizowanych przez PFRON konkursach plastycznych. Na terenie Domu organizowane są zabawy karnawałowe, andrzejkowe, warsztaty bożonarodzeniowe, noworoczne spotkania , latem w przydomowym ogródku grille, majówki, pożegnanie lata, czy święto pieczonego ziemniaka. Każda z inicjatyw jest indywidualnie dobiera do potrzeb Mieszkańców.

Życie w Domu Pomocy Społecznej urozmaicane jest również poprzez występy dzieci z zaprzyjaźnionych szkół, przedszkoli . W najbliższej przyszłości planowane są warsztaty w ramach programu łączenia pokoleń.

Ponadto Mieszkańcy mają możliwość bezpłatnego skorzystania z usług fryzjera na terenie Domu. Zainteresowanie jest ogromne , a zadowolenie obustronne. Z zaprzyjaźnionymi fryzjerami Dom zamierza współpracować regularnie, dbając o estetykę Mieszkańców, mając na uwadze podniesienie samooceny.

Dom zapewnia Mieszkańcom usługi rehabilitacyjne w ramach zajęć prowadzonych przez technika fizjoterapii. Rehabilitacja prowadzona w Gabinecie Rehabilitacyjnym prowadzona jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 do 11 na przyrządach stanowiących wyposażenie Gabinetu . Natomiast w godzinach od 11 do 15 technik fizjoterapii wykonuje ćwiczenia przyłóżkowe w pokojach Mieszkańców. Niepełnosprawni ruchowo Mieszkańcy kierowani są na turnusy rehabilitacyjne, wyposażani w niezbędny sprzęt ortopedyczny. Rodzaje ćwiczeń dobierane są indywidualnie dla każdego Mieszkańca i dostosowywane do jego potrzeb i możliwości, zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitanta.

W zakresie usług opiekuńczych i wspomagających Dom zapewnia Mieszkańcom pracę socjalną polegającą na pomocy przy załatwianiu spraw osobistych, działaniach zmierzających do ich adaptacji w nowym miejscu i poprawy jakości życia. Zakres udzielanej pomocy obejmuje m.in. załatwianie spraw urzędowych związanych z prawem do świadczeń pieniężnych mieszkańców lub innych, kontaktów z najbliższymi, rozwiązywaniu sytuacji konfliktowych.

W Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach znajduje się miejsce kultu religijnego , w którym w każdą niedzielę o godzinie 13:30 odprawiana jest Msza Święta dla Mieszkańców wyznania rzymskokatolickiego. Dodatkowo Kapłan odprawia Msze Święte w każdy pierwszy piątek miesiąca oraz wszystkie święta kościelne. W pierwszy piątek miesiąca Kapelan słucha spowiedzi. Mieszkańców leżących odwiedza w pokojach prowadząc rozmowy indywidualne.

W Domu Pomocy Społecznej w Bartoszycach funkcjonuje samorząd Mieszkańców , w skład którego wchodzi trzech Przedstawicieli. Samorząd posiada opracowany roczny plan pracy . Przy wsparciu i współudziale pracownika socjalnego- koordynatora Samorząd zbiera się na cyklicznych naradach w trakcie których przedyskutowywane są sprawy bieżące Domu . Przedstawiciele Mieszkańców uczestniczą w opracowywaniu planów usług poprzez podawanie swoich i innych Mieszkańców upodobań i potrzeb, co ma niebagatelny wpływ na zakres świadczonych usług .

Dom Pomocy Społecznej w Bartoszycach zapewnia usługi osobom tego potrzebującym zgodnie z obowiązującym standardem.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.