Dom Pomocy Społecznej

Kasztanowa 20

32-088, Owczary

12 419 40 86

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Owczarach jest jednostką stacjonarną świadczącą usługi osobom przewlekle psychicznie chorym, wymagającym całodobowej opieki w zakresie usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających.

Dom jest samodzielną jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Krakowskiego. Nasz Dom funkcjonuje od 1962 r. Znajduje się na terenie pięknego parku położonego w tzw. otulinie Parku Ojcowskiego. Budynek główny to dawny dwór. Ostatnim właścicielem ''dóbr owczarskich'' był wicepremier II Rzeczpospolitej Polski Eugeniusz Kwiatkowski.

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie całodobowej opieki jego mieszkańcom. Opieka ta polega na świadczeniu określonych usług bytowych, opiekuńczych i wspomagających. Zaspokajając najbardziej podstawowe potrzeby człowieka, zapewniając mu miejsce zamieszkania, pożywienie, odzież, pomoc medyczną, a także poczucie elementarnego bezpieczeństwa socjalnego, taka instytucja jak dom pomocy społecznej, czyni to w sposób odbiegający od sposobu ich realizacji w warunkach samodzielnego życia w gospodarstwach domowych. Zasadnicza różnica polega na wielu skomplikowanych, niekiedy ukrytych, nieuświadomionych, formach i mechanizmach zależności mieszkańca od instytucji i jej przedstawicieli personelu. Taka sytuacja prowadzi często do standaryzacji sposobów ich zaspokajania, co z kolei może doprowadzić do uprzedmiotowienia i wyobcowania mieszkańców.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.