Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


64-920 Piła, 11 Listopada 40

67 212 26 43

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób somatycznie chorych.

Zakres prowadzonej działalności:
- całodobowa opieka,
- pielęgnacja i pomoc w leczeniu,
- pomoc w dostępie do usług zdrowotnych gwarantowanych przez system ubezpieczeń zdrowotnych,
- posiłki, w tym dietetyczne,
- pomoc psychologiczna oraz szeroko pojęta praca socjalna,
- fizjoterapia indywidualna,
- terapia zajęciowa,
- usługi religijne, zgodnie z wyznaniem,
- aktywizacja społeczna,
- pomoc wolontariuszy.

Dom Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Pile przeznaczony jest dla 70 osób przewlekle somatycznie chorych. Mieszkańcami są osoby w podeszłym wieku oraz osoby z różnym stopniem zaburzeń o charakterze otępiennym i chorobą Alzheimera.

Usługi na rzecz osób dotkniętych przypadłościami wieku i różnymi schorzeniami są świadczone na najwyższym poziomie. W tym celu realizowany jest Indywidualny Program Wsparcia, dostosowany do rodzaju schorzeń i możliwości psychofizycznych mieszkańca.
Efektem takiej dostępności do usług jest zapewnienie mieszkańcom Domu poczucia bezpieczeństwa, pewności emocjonalnej, likwidacja ograniczeń fizycznych i psychicznych, zaś dla mieszkańców przebywających w łóżkach – stworzenie możliwości poprawy stanu zdrowia.
Mieszkańcy Domu wybierają spośród siebie Samorząd Mieszkańców, którego członkowie współpracują z dyrekcją i pracownikami Domu, reprezentując mieszkańców w Domu i na zewnątrz.

Mieszkańcy Domu mają możliwość korzystania z organizowanych przez Dom wyjazdów, pikników, imprez kulturalnych, uroczystości religijnych. Na terenie Domu organizowane są liczne imprezy integracyjne, okolicznościowe, pogadanki tematyczne, mające na celu wypełnienie czasu i dostarczenie mieszkańcom radości, wzruszeń, zapobieganie monotonii, izolacji i samotności.

Wszystkie formy i metody pracy terapeutycznej konsultowane i wspierane są przez zatrudnionego w Domu psychologa.Opieką psychologiczną objęte są , prócz mieszkańców, również ich rodziny. W sytuacjach trudnych, mają możliwość korzystania ze specjalistycznych usług psychologicznych, wsparcia i form terapii dostosowanych do bieżących potrzeb. Potrzeby emocjonalne mieszkańców zaspokajane są również poprzez pracę Pracowników Pierwszego Kontaktu. Ta forma opieki i wsparcia wdrożona przed laty i wciąż doskonalona, jest formą sprawdzoną, dobrze odbieraną przez mieszkańców, zapewniającą dobre rozeznanie potrzeb i oczekiwań mieszkańca oraz możliwości właściwego poziomu ich zaspokajania.

Dom pełni ważną funkcję w systemie edukacji i doskonalenia zawodowego uczniów i studentów oraz w kształtowaniu szacunku dla osób starszych i chorych. Realizowane są praktyki zawodowe słuchaczy szkół pomaturalnych i studentów, a także programy Powiatowego Urzędu Pracy, przygotowujące do pracy z osobami niepełnosprawnymi.
Duże wsparcie i pomoc Dom otrzymuje ze strony Stowarzyszenia Przyjaciół Domu Pomocy Społecznej w Pile, Pilskiego Banku Żywności oraz licznych dobroczyńców.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.