Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


30-725 Kraków, Łanowa 39

tel. 12 653 22 47, fax 12 659 00 41

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


om Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą jako wyodrębniona jednostka budżetowa Gminy Miejskiej Kraków. Nadzór nad działalnością Domu sprawuje Prezydent Miasta Krakowa, przy pomocy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jest to placówka przeznaczona dla 140 osób przewlekle somatycznie chorych (mężczyzn i kobiet), wymagających całodobowej opieki, usług bytowych, opiekuńczych oraz wspomagających, na poziomie obowiązującego standardu w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb. Umożliwia korzystanie ze świadczeń przysługujących z tytułu powszechnego ubezpieczenia społecznego. Bezpośredni nadzór merytoryczny i organizacyjny w Domu sprawuje Dyrektor, który kieruje pracą. Dom zapewnia Mieszkańcom warunki bezpiecznego, spokojnego i godnego życia. Jest budynkiem 4-kondygnacyjnym, posiada klatkę schodową ewakuacyjną i dwie windy dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Parter zajmują pomieszczenia administracyjne, kuchnia, stołówka i pralnia, a w przewiązce Domu znajduje się świetlica „Kuźnia”, która wykorzystywana jest do aktywności w ramach terapii zajęciowej oraz przy okazji imprez okolicznościowych.  W wyposażeniu Domu znajduje się również dyżurka pielęgniarek, pokój zabiegowy, pokój psychologa, sala terapii zajęciowej, pokój gościnny, dwie izolatki, pralnia, kawiarnia połączona z kącikiem czytelniczym, gabinet fryzjerski i krawcowej, sala rehabilitacji oraz kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta. Mieszkańcy otoczeni są troskliwą opieką przez profesjonalny personel z wieloletnim doświadczeniem.

Działalność Domu

1. Wsparcie opiekuńczo-medyczne

 • opieka opiekuńczo-pielęgniarska przez 24 godziny na dobę
 • wsparcie psychologa
 • opieka lekarska w NZOZ  ” Diamed  „- lekarz rodzinny przyjmuje dwa razy w tygodniu w gabinecie w DPS
 • opieka fizjoterapeuty w bogato wyposażonym gabinecie rehabilitacji

2. Zajęcia terapeutyczne w ramach aktywizacji mieszkańców

 • arteterapia – podczas zajęć plastycznych mieszkańcy zajmują się malowaniem na papierze, płótnie, szkle, drewnie. Własnoręcznie wykonują pocztówki świątecznie, stroiki, kompozycje kwiatowe.
 • muzykoterapia – głównym jej zadaniem jest oczywiście aktywizacja mieszkańców, ale spełnia również inne cele, np. uprzyjemnia pobyt, pomaga organizować czas wolny, uczy relaksu. Zajęcia polegają na śpiewaniu znanych piosenek, uczeniu się nowych, słuchaniu muzyki poważnej, organizowaniu koncertów.
 • teatroterapia – podczas zajęć utalentowani mieszkańcy realizują swoje umiejętności. Osiągnięcia prezentują na licznych występach i przeglądach artystycznych.
 • filmoterapia – mieszkańcy mają możliwość uczestniczenia w niej w naszej kawiarence. Oglądanie ciekawych produkcji dostarcza wyjątkowych przeżyć; dla osób starszych  stanowi swoistą „terapię wspomnień”.
 • gry i zabawy, które mają na celu poprawę sprawności fizycznej i psychicznej, rozwijanie orientacji, pomysłowości, porządkowania i uczenia się zasad.
 •  indywidualna terapia przyłóżkowa

3. Praca socjalna

Trzech pracowników socjalnych wspiera Mieszkańców w rozwiązywaniu problemów i trudności dnia codziennego między innymi poprzez:

 • poradnictwo dla osób ubiegających się o przyjęcie do DPS
 • prowadzenie spraw związanych z przyjęciem i opuszczeniem Domu
 • reprezentowanie w instytucjach i urzędach
 • utrzymywanie kontaktów z rodzinami i opiekunami prawnymi
 • prowadzenie korespondencji
 • organizację pogrzebów, pomoc rodzinom w organizacji

4. Zaplecze wspierające

Kuchnia, która znajduje się w naszym Domu, zapewnia posiłki zgodnie z zaleceniami lekarza. Pralnia, fryzjer i krawcowa świadczą usługi w swoich dziedzinach.

Każdego dnia staramy się więc służyć naszym Mieszkańcom profesjonalną pomocą, tworząc programy indywidualnego wsparcia. Jesteśmy Domem otwartym na współpracę, czynnie uczestniczymy w życiu kulturalnym Krakowa.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2022 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.