Dom Pomocy Społecznej

Harbutowice 1

32-440, Sułkowice

12 273 20 02

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Powołany został w maju 1993 roku przez Wojewodę Krakowskiego Tadeusza Piekarza i poświęcony przez Metropolitę Krakowskiego Księdza Kardynała Franciszka MacharskiegoMieszkańcy o wyższym stopniu samodzielności uczestniczą wspólnie z osobami niepełnosprawnymi z okolicznych miejscowości w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej.

Podopieczni z głębokim i znacznym upośledzeniem biorą udział w zajęciach prowadzonych na terenie Domu w 6-ciu pracowniach: edukacyjnej, aktywizacji społecznej, plastycznej, doświadczenia świata, przyrodniczej i rehabilitacji ruchowej.

Personel pracujący bezpośrednio z podopiecznymi to: opiekunowie, terapeuci, pielęgniarki, pokojowe, pracownicy socjalni, psycholog i pedagog.

Dom Pomocy Społecznej w Harbutowicach im. Tadeusza Piekarza jest zamieszkały przez 75 osób niepełnosprawnych intelektualnie. Do Domu przyjmowani są mężczyźni i kobiety. Ze względów architektonicznych i organizacyjnych Dom podzielony jest na cztery oddziały mieszkalne. Pierwsze trzy mieszczą się w budynku głównym. Oddział IV zajmuje osobny budynek w pobliżu. W Domu funkcjonują pracownie terapeutyczne oraz gabinet rehabilitacji ruchowej. Jedna z sal wyposażona jest w ołtarz i pełni dodatkowo rolę kaplicy, gdzie kapelan Domu prowadzi codzienne nabożeństwa.

Dom dysponuje własną kuchnią i pralnią. Zgodnie z wymogami standardu, mieszkańcy Domu zajmują pokoje 1-, 2- i 3-osobowe. Pokoje wyposażone są w niezbędne sprzęty. Mieszkańcy posiadający odpowiednie środki, mogą sami wyposażać swoje pokoje.

Dzień w domu rozpoczyna się od toalety i śniadania a potem większość mieszkańców udaje sie na zajęcia do pracowni terapeutycznych lub na Warsztaty Terapii Zajęciowej. Poza zajęciami codziennymi, mieszkańcy Domu wyjeżdżają na wycieczki,  do kina, teatru i inne imprezy kulturalne. Sami biorą również udział w wielu miejscowych i wyjazdowych przedsięwzięciach kulturalnych. Wolny czas spędzają na terenie parku lub w pokojach dziennych. Dzięki termomodernizacji we wszystkich pomieszczeniach mają ciepło i przytulnie.

Opiekę nad mieszkańcami sprawują pracownicy socjalni, pielęgniarki, opiekunowie medyczni, asystenci osób niepełnosprawnych, instruktorzy KO. Pracę tych osób wspierają pedagodzy, psycholog, kapelan i służby zewnętrzne. Opiekę medyczną sprawuje Przychodnia Medycyny Rodzinnej w Sułkowicach i  Szpital w Myślenicach.

Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Domu pełni PCPR i Starostwo Powiatowe w Myślenicach, Wydział Polityki Społecznej Małopolskiego Urzedu Wojewódzkiego, Sąd Rodzinny w Myślenicach oraz wiele innych instytucji,  spełniających funkcje kontrolne.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.