Dom Pomocy Społecznej

Żeromskiego 2

58-260, Bielawa

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom świadczy usługi w zakresie:

 • potrzeb bytowych - zapewniających miejsce zamieszkania, wyżywienie oraz  utrzymanie czystości,
 • potrzeb opiekuńczych - polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców poprzez rehabilitację leczniczą, pielęgnację i opiekę oraz umożliwienie korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, a także pomocy w załatwianiu spraw osobistych,

Ponadto DPS świadczy usługi wspomagające, polegające na:

 • umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
 • realizacji potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem.
USŁUGI BYTOWE

W funkcjonalnych i przytulnie urządzonych pokojach mieszkają jedna, dwie lub trzy osoby. Każdy pokój wyposażony jest w tapczaniki lub łóżka, stół i krzesła bądź fotele, szafy, szafki przyłóżkowe oraz podstawowy sprzęt sanitarny.

Na życzenie mieszkańców umieszcza się w pokojach radioodbiorniki i telewizory.

Meble dostosowane są do sprawności ruchowej mieszkańców.

Łazienki i toalety przystosowane są do użytkowania przez osoby niepełnosprawne.

Ponadto w Domu znajdują się liczne ogólnodostępne pomieszczenia, m.in. świetlice, czytelnie, miejsca kultu religijnego, pomieszczenia do terapii i rehabilitacji, kuchenki pomocnicze na potrzeby mieszkańców, a także gabinety lekarskie czy gabinety medycznej pomocy doraźnej.

Zapewniamy mieszkańcom cztery posiłki dziennie, które podawane są w stołówkach.

Osoby wymagające karmienia spożywają posiłki w swoich pokojach.

Wyżywienie uwzględnia zarówno zlecane diety jak i inne wskazania lekarza, a także indywidualne upodobania mieszkańców.

USŁUGI OPIEKUŃCZE

Wysoką jakość usług opiekuńczych, polegających na udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji oraz pomocy w załatwianiu spraw osobistych gwarantuje sprawna współpraca członków całego zespołu terapeutyczno-opiekuńczego (ZTO).

W jego skład wchodzą pielęgniarki, opiekunki, pracownicy socjalni, rehabilitanci, terapeuci zajęciowi, pracownicy kulturalno-oświatowi i pokojowe.

Planujemy i organizujemy opiekę biorąc pod uwagę indywidualne potrzeby mieszkańców, ich sugestie i życzenia. W ten sposób powstają indywidualne plany wsparcia mieszkańca (IPW).

Opiekę medyczną zapewniają lekarze pierwszego kontaktu wizytujący nasz Dom 2 razy w tygodniu.

Własny środek transportu, przystosowany do przewozu osób chorych i niepełnosprawnych, daje możliwość dowozu naszych mieszkańców do poradni specjalistycznych i zakładów opieki zdrowotnej w celu kontynuacji leczenia bądź odbycia konsultacji lekarskich.

Mieszkańcy naszego Domu uzyskują niezbędną pomoc przy załatwianiu spraw osobistych, za pośrednictwem tzw. pracownika pierwszego kontaktu (PPK), który pełni rolę rzecznika interesów mieszkańca, a zarazem jest jego przewodnikiem życiowym.

Zaopatrujemy mieszkańców w leki oraz sprzęt ortopedyczny zalecany przez lekarzy.

USŁUGI WSPOMAGAJĄCE

Wspieramy naszych podopiecznych w trudnych sytuacjach życiowych, zapewniamy spokój i poczucie bezpieczeństwa na terenie Domu i opiekę podczas zajęć poza ośrodkiem.

Dużą wagę przywiązujemy do podnoszenia sprawności i aktywizowania mieszkańców Domu. U osób w podeszłym wieku ciężar gatunkowy rehabilitacji przesuwa się na podtrzymywanie sprawności psycho-fizycznej oraz na wyrobienie poczucia bezpieczeństwa społecznego. Gwarancją realizacji powyższych założeń jest zapewnienie dostępu do usług rehabilitacyjnych, na które składają się zabiegi z zakresu fizykoterapii i kinezyterapii. Na rzecz naszych podopiecznych wykonują je doświadczeni fizjoterapeuci.

Utrzymaniu bądź przywróceniu jak największej sprawności fizycznej i psychicznej, a tym samym zdolności do czynnego udziału w życiu społecznym służy terapia zajęciowa stanowiąca integralną część procesu rehabilitacyjnego. W jej ramach proponujemy szeroki wachlarz form i metod zapewniających realizację potrzeb mieszkańców.

Organizujemy terapię zajęciową indywidualnie i w grupach. Dostosowana jest ona do osobistego rozwoju podopiecznych. Mieszkańcy uczestniczą chętnie w:
 • arteterapii – (terapia sztuką),
 • biblioterapii - (terapia przez czytanie),
 • muzykoterapii - (terapia przez muzykę),
 • ergoterapii - (terapia przez pracę),
 • kinezyterapii - (terapia ruchem).
Prowadzone są również zajęcia kulturalno-rozrywkowe i rekreacyjne. Pomagamy w tworzeniu wspólnoty ludzi żyjących w naszym Domu, integracji z innymi mieszkańcami, wzajemnej pomocy.

Prowadzimy działalność integrującą personel, rodziny i mieszkańców, która daje nam możliwość lepszego zrozumienia siebie nawzajem i sprzyja organizowaniu tradycyjnych uroczystości.

Pomagamy w zaspokajaniu potrzeb religijnych, umożliwiamy kontakt z kapłanami i udział w praktykach religijnych zgodnie z wyznaniem mieszkańców.

Mieszkańcy za pośrednictwem Rady Mieszkańców wypowiadają się w sprawach dotyczących organizacji opieki, wyżywienia, porządku i zagospodarowania czasu wolnego.

Umożliwiamy także naszym podopiecznym sprawne załatwiane skarg i wniosków dotyczących działalności Domu.

LOKALIZACJA

Lokalizacja budynków DPS, zarówno w Bielawie jak i w Niemczy, stwarza mieszkańcom dobre warunki do wypoczynku i stałego kontaktu z przyrodą.

Zlikwidowanie barier architektonicznych i znajdujące się w Domu windy osobowe umożliwiają mieszkańcom swobodne poruszanie się zarówno po obiektach jak i po dobrze zagospodarowanych terenach wokół nich.

Od strony frontowej bielawskiego budynku znajduje się taras i piękny kompleks zieleni umożliwiający spacery i werandowanie.
Pobliski park z tyłu budynku jest miejscem na grilowanie i spotkania z dala od ulicznego zgiełku.

Zabytkowy niemczański budynek usytuowany jest natomiast na wzgórzu. Zadbane
i rozległe tereny spacerowo-wypoczynkowe otaczające Dom są doskonałym miejscem codziennej rekreacji i odpoczynku.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.