Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


90-145 Łódź, Narutowicza 114

42 679 12 55

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom Pomocy Społecznej w Łodzi przy ul. Narutowicza 114 w ramach oferowanych usług dba o zaspokojenie zarówno biologicznych, jak i psychospołecznych potrzeb mieszkańców poprzez :
 1. terapię zajęciową – zajęcia dostosowane do zróżnicowanych zainteresowań i możliwości psychofi zycznych mieszkańców: zajęcia ruchowe, zajęcia z zakresu arteterapii, biblioterapii, muzykoterapii (malowanie, rysowanie, wyklejanie, wypalanie, wycinanie, linoryt, fi lografi a, metaloplastyka),
 2. terapię przyłóżkową mającą na celu wypełnienie czasu wolnego i wspieranie mieszkańców obłożnie chorych, spędzających czas niemal wyłącznie w łóżku lub głównie w obrębie pokoju;
 3. organizację raz do roku turnusu rehabilitacyjnego (uzależnioną od możliwości uzyskania refundacji ze środków PFRON),
 4. dostęp do codziennej prasy i zasobów biblioteki,
 5. umożliwienie udziału w praktykach religijnych (kaplica na terenie Domu); niesprawnych, leżących mieszkańców kapłan odwiedza w pokojach. Personel realizujący wyżej opisane usługi składa się z zespołu terapeutyczno-opiekuńczego bezpośrednio sprawującego opiekę nad mieszkańcami i Pracowników Pierwszego Kontaktu.
 6. działalność kulturalno-oświatową, w ramach której organizowane są następujące zajęcia
 • imprezy świąteczne i okolicznościowe – Dzień Babci, Dzień Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Walentynki, Andrzejki, Mikołajki. Zarówno Święta Wielkanocne jak i Bożego Narodzenia upływają w rodzinnej, serdecznej atmosferze, przy wspólnym stole zasiadają mieszkańcy i Dyrekcja Domu,
 • imprezy integracyjne, w tym coroczny Turniej Gier Stolikowych na który zapraszani są mieszkańcy ze wszystkich DPS-ów z Łodzi i województwa,
 • imprezy rekreacyjne, w tym w okresie letnim grille,
 • zabawy taneczne przy muzyce na żywo z poczęstunkiem,
 • gry i zabawy stolikowe (karty, gry planszowe),
 • spacery,
 • pogadanki i prelekcje na interesujące mieszkańców tematy, również prezentowane przez zaproszonych gości.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.