Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


48-100 Lisiecice, Klisino 100

tel. 77 485 75 93, fax 77 485 75 94

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Klisinie jest jednostką organizacyjną Powiatu Głubczyckiego. Placówka opiera swą działalność na Ustawie o pomocy społecznej z 12 marca 2004 roku. Zadaniem Domu (Zespołu) jest świadczenie całodobowej opieki dla swoich mieszkańców. W skład Domu przed dniem 01 marca 2011 roku wchodziły filie w Boboluszkach, Branicach i Radynii.

Uchwałą Nr V/48/2011 Rady Powiatu w Głubczycach z dnia 10 lutego 2011 roku w sprawie połączenia domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Głubczycki Dom Pomocy Społecznej „Pod Klonami” w Dzbańcach,  Dom Pomocy Społecznej „Kombatant” w Głubczycach oraz Dom Pomocy Społecznej w Bliszczycach. Obecnie Placówke zamieszkuje 660 pensjonariuszy.

Dom świadczy podstawowe usługi:

1. W zakresie potrzeb bytowych, zapewniając:

a)    miejsce zamieszkania,

b)   wyżywienie,

c)    odzież i obuwie,

d)   utrzymanie czystości

2. Opiekuńcze, polegające na:

a)    udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,

b)   pielęgnacji,

c)    niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych.

2. Wspomagające, polegające na:

a)    umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,

b)   podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,

c)    umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturowych,

d)   zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,

e)    stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,

f)     działaniu zmierzającym do usamodzielniania mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,

g)    pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielniania,

h)   zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

i)     finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art.37  ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 2 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

j)     zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz dostępności do informacji o tych prawach dla mieszkańców domu,

k)   sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

3. Zdrowotne, polegające na:

a)    umożliwieniu korzystania z przysługujących uprawnień do świadczeń zdrowotnych, zaopatrzenia w leki, artykuły sanitarne, środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne,

b)   działaniom zapobiegawczym oraz promowaniu zdrowia,

c)    psychoterapii.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.