Dom Pomocy Społecznej

Słoneczna 3

32-082, Więckowice

12 285 20 10

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dla osób przewlekle psychicznie chorych.

W naszym Domu wszyscy czujemy się u siebie, razem mieszkańcy i pracownicy tworzymy społeczność, której członkowie wzajemnie się uzupełniają w realizacji swoich społecznych i zawodowych ról. Stereotypowe społeczne oceny w podejściu do tego typu instytucji oraz demograficzne starzenie się społeczeństwa powodują często, że domy pomocy społecznej są postrzegane jako miejsca nie do końca przyjazne człowiekowi.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.