Dom Pomocy Społecznej św. Brata Alberta

Św. Brata Alberta Chmielowskiego 16

33-200, Dąbrowa Tarnowska

tel. 14 642 44 50

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej Św. Brata Alberta w Dąbrowie Tarnowskiej liczy 33 łóżek i obejmuje opieką ludzi przewlekle somatycznie chorych, głównie z terenu powiatu Dąbrowa Tarnowska.

Placówka zapewnia:
 • całodobową opiekę pielęgnacyjną,
 • pomoc lekarską,
 • rehabilitację i fizykoterapię,
 • pomoc duszpasterską,
 • pomoc psychologiczną,
 • możliwość uczestniczenia w zajęciach terapii zajęciowej,
 • częściową odpłatność za leki,
 • pomoc pracownika socjalnego.
Warunki przyjęcia:

Przyjęcia pensjonariusza dokonuje się na podstawie Decyzji Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Wydanie decyzji poprzedza złożenie, we właściwym Ośrodku Pomocy Społecznej, wniosku o umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej oraz zgromadzenie przez pracownika socjalnego Ośrodka odpowiedniej dokumentacji.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej jest odpłatny w wysokości 70% posiadanej renty lub emerytury.

Dom Pomocy Społecznej nie przyjmuje osób psychicznie chorych ze względu na brak możliwości zapewnienia im bezpieczeństwa i specjalistycznej opieki.

Warunki pobytu:

Placówka dysponuje bardzo dobrymi warunkami pobytu:
 • jedno i dwu osobowe pokoje z łazienką,
 • wyposażenie w instalacje przywoławczą,
 • bardzo dobre wyposażenie w sprzęt rehabilitacyjny i fizykoterapeutyczny,
 • posiadanie kaplicy,
 • możliwość korzystania ze Świetlicy i uczestniczenia w zajęciach terapeutycznych (zatrudnia instruktorów terapii zajęciowej),
 • korzystne usytuowanie Placówki, zapewniające chorym ciszę i łatwy kontakt z przyrodą.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.