Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej

Okrzei 5

05-120, Legionowo

tel. 22 774 55 61, 500 263 658

Dodaj opinię

11
2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej im. Wandy Olędzkiej jest prowadzony przez Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Położony jest na terenie województwa mazowieckiego w Legionowie. Budynek usytuowany jest w miejscu zacisznym, na zalesionej iglastym lasem dużej działce. Dom jest odpowiednio wyposażony i przystosowany dla osób w podeszłym wieku, i niepełnosprawnych, bez barier architektonicznych. Siostry razem z Mieszkankami tworzą prawdziwie rodzinną, ciepłą atmosferę wspólnoty. Troszczymy się w szczególny sposób o to, by Pensjonariuszki mogły czuć się jak we własnym domu.

Dom Pomocy Społecznej jest własnością Zgromadzenia Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych. Stanowi statutową realizację zadań Zgromadzenia - niesienia pomocy osobom samotnym, chorym i potrzebującym. Dom jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego. Posiada 11 miejsc dla kobiet w podeszłym wieku. Decyzję o skierowaniu i odpłatności do naszej placówki wydaje Dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej w Legionowie. Podstawowym celem działania Domu jest zapewnienie Mieszkankom całodobowej opieki oraz zaspokajanie ich niezbędnych potrzeb: bytowych, zdrowotnych, społecznych, kulturalnych i religijnych. Zakres i poziom świadczonych przez nas usług uwzględnia: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkanek oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności. Nasz Dom mieszcząc niewiele Pensjonariuszek umożliwia prawdziwie rodzinną atmosferę oraz zindywidualizowaną opiekę.

Posiada:

 • pokoje 2 i 3 osobowe standardowo wyposażone,
 • łazienki przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • gabinet zabiegowy i rehabilitacyjny,
 • pokój dziennego pobytu z czytelnią i TV,
 • kaplicę sióstr, z której mogą korzystać także Mieszkanki,
 • jadalnię,
 • własną domową kuchnię, uwzględniającą indywidualną dietę pensjonariuszek,
 • własną pralnię i suszarnię

Dom mieści się w budynku na parterze. Posiada duży taras otoczony pięknymi pergolami.

Dom zapewnia swoim mieszkankom opiekę:

 • medyczną - pielęgniarską i lekarza pierwszego kontaktu - zapewnia też dowóz mieszkanek na konsultacje specjalistyczne,
 • rehabilitacyjną - gimnastykę ogólną, na przyrządach i przyłóżkową, której celem jest utrzymanie jak najlepszej kondycji fizycznej Mieszkanek,
 • terapię zajęciową - aktywizującą Mieszkanki i umożliwiającą czynne spędzenie czasu wg ich możliwości.

Dom zaspakaja potrzeby kulturalne i religijne:

 • otacza troskliwą opieką duszpasterską - umożliwia uczestnictwo w cotygodniowej Mszy świętej, nabożeństwach okresowych, wspólnej codziennej modlitwie, czytaniu i śpiewie,
 • organizuje w sposób uroczysty Święta i okolicznościowe imprezy z udziałem gości i dzieci z okolicznych szkół,
 • urządza uroczystości imieninowe i inne ważne rocznice z życia mieszkanek,
 • umożliwia spędzenie czasu na świeżym powietrzu np. spacery i wspólne grillowanie.

Poziom sprawowanej przez Siostry opieki jest profesjonalny i rzetelny, co sprawia, że Mieszkanki mogą żyć w klimacie bezpieczeństwa, życzliwości, serdeczności i ciepła. Nasze posługiwanie chorym pełnimy w duchu miłości chrześcijańskiej pamiętając o prawdzie, że w człowieku najbardziej potrzebującym jaśnieje obraz Boży.

Misję naszego Zgromadzenia wyznacza charyzmat. Jest nim niesienie pomocy zmarłym cierpiącym w czyśćcu przez ofiarę życia zakonnego, modlitwę i prowadzenie dzieł apostolskich. "Jeśli chcesz być doskonały (.) sprzedaj, co posiadasz (.) przyjdź i chodź za Mną" (Mt 19,21).

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.