Dom Pomocy Społecznej im W. Kowalewskiej

Gen. Sikorskiego 222

18-400, Łomża

tel. 86 218 61 87, 86 218 23 28

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Łomży im. Wiktorii Kowalewskiej rozpoczął działalność  w 1993 roku.

Placówka jest jednostką organizacyjną pomocy społecznej opieki całodobowej o zasięgu ponadgminnym.

Jest przeznaczony dla 30 kobiet i mężczyzn  w podeszłym wieku.

DPS jest prowadzony na zlecenie Powiatu Łomżyńskiego przez Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Łomży.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej i decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do DPS.

Decyzję o umieszczeniu w DPS wydaje Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łomży.

Budynek ofiarowała Stowarzyszeniu Pani Wiktoria Kowalewska po to „aby służył biednym ludziom, ciężko doświadczonym przez los”.

Dom i jego otoczenie nie posiadają barier architektonicznych (jest winda, podjazdy dla wózków inwalidzkich).

W budynku DPS mieści się Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej, który świadczy usługi mieszkańcom i lokalnej społeczności.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.