Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II


44-350 Gorzyce, Bogumińska 22

tel. 32 451 12 25, 32 451 12 32

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

218
1,2
70%
  
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II

Opis placówki


Serdecznie zapraszamy do zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach. Osobom, które wybrały nasz Dom zapewniamy całodobową opiekę i pielęgnację, ochronę godności osobistej, poczucie intymności, bezpieczeństwo i niezależność dostosowaną do niepełnosprawności. Dom jest przeznaczony dla osób w podeszłym wieku oraz osób niepełnosprawnych fizycznie.

POŁOŻENIE I ARCHITEKTURA

Dom Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach położony jest na terenie gminy Gorzyce leżącej w powiecie wodzisławskim przy trasie Wodzisław Śl. - Chałupki,10 km od granicy z Czechami. Mieści się na terenie 10 ha parku z ponad stuletnim drzewostanem, co sprawia, że panujący tutaj mikroklimat pozytywnie wpływa na zdrowie i samopoczucie mieszkańców. Liczne ścieżki spacerowe na terenie parku przystosowane są do poruszania się osób na wózkach. Dom i teren wokół niego pozbawiony jest barier architektonicznych. Wszystkie drzwi wejściowe do budynków otwierają się automatyczne za pomocą fotokomórki.

Budynki są trzykondygnacyjne. Na parterze mieści się część administracyjna i zaplecze usługowe: kuchnia, pralnia, jadalnie, kaplica, poczta, punkt informacji farmaceutycznej, sklepo - kawiarnia, salon fryzjerski, kompleks rehabilitacyjny, dyżurka pielęgniarska, sale terapii zajęciowej, sala widowiskowa, biblioteka. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się pokoje mieszkańców.

W celu zapewnienia rodzinnej atmosfery Dom umownie został podzielony na 5 segmentów Na każdym segmencie znajduje się winda i oddzielne stołówki wraz z wydawalniami posiłków. Oprócz tego na segmentach znajdują się aneksy kuchenne. W kuchenkach podręcznych sprawni mieszkańcy mogą sobie przyrządzić posiłek.

ZAKRES ŚWIADCZONYCH USŁUG

Zapewniamy naszym mieszkańcom:

 • Całodobową opiekę i pielęgnację
 • Pokoje jedno i dwuosobowe wyposażone w podstawowy sprzęt, telewizor, telefon, dostęp do Internetu
 • Łazienki przy każdym pokoju dostosowane do niesprawności osoby
 • Pokoje rodzinne dla małżeństw
 • Wyżywienie przygotowywane we własnej kuchni
 • Terapię zajęciową, organizację czasu wolnego
 • Aktywizację i usprawnianie
 • Praktykowanie religii zgodnie z wyznaniem
 • Fryzjera na miejscu, kawiarnię, bibliotekę
 • Pokoje gościnne dla osób odwiedzających mieszkańców
 • Lekarz internista jeden raz w tygodniu oraz na wezwanie
 • Lekarz stomatolog i psychiatra przyjmują na miejscu.

ORGANIZACJA CZASU WOLNEGO

Staramy się, aby nasi mieszkańcy jak najdłużej zachowali sprawność, aktywnie spędzali czas wolny. Posiadamy nowoczesną bazę rehabilitacyjną. Fachowy personel usprawnia i aktywizuje mieszkańców na zlecenie lekarza. Zachęcamy do udziału w terapii zajęciowej i imprezach kulturalno-oświatowych. W pracowniach terapii zajęciowej mieszkańcy mają możliwość spędzenia wolnego czasu i realizacji potrzeb intelektualnych i kulturalnych. W sezonie organizujemy wycieczki turystyczne. Na terenie Domu znajduje się kaplica, w której codziennie odprawiana jest Msza Święta oraz inne okolicznościowe nabożeństwa. W kaplicy znajdują się relikwie patrona Domu - błogosławionego Papieża Jana Pawła II. Ponadto, mieszkańcy uczestniczą w organizowanych pielgrzymkach, spotkaniach z okazji Dnia Chorego, spotkaniach z poezją i piosenką religijną. W razie wewnętrznej potrzeby, każdy może zwrócić się z prośbą do kapelana o rozmowę sam na sam. Na terenie Domu działa Apostolat Maryjny prowadzony przez mieszkańców.

W ramach integracji środowiskowej Dom współpracuje z innymi Domami nie tylko z woj. Śląskiego, ale również prowadzi ścisłą współpracę z domami podobnymi z Republiki Czeskiej. Współpraca ta polega na organizowaniu wspólnych spotkań mieszkańców, wymianie doświadczeń pomiędzy personelem na temat opieki nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi. Realizujemy wspólne projekty dofinansowywane ze środków unijnych, w ramach Programu operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska - Rzeczpospolita Polska 2007 - 2013. Głównym celem tych projektów jest integracja międzynarodowa.

JAK SIĘ DOSTAĆ DO NASZEGO DOMU

 1. Starania o zamieszkanie w naszym Domu należy rozpocząć od wizyty w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca pobytu osoby ubiegającej się i złożenia pisemnego wniosku. Wniosek winien zawierać prośbę o skierowanie osoby do Domu Pomocy Społecznej im. Papieża Jana Pawła II w Gorzycach.
 2. Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt.
 3. Pobyt jest odpłatny do wysokości średniego kosztu utrzymania w danym roku. Mieszkaniec opłaca pobyt w Domu w wysokości nie więcej niż 70% swojego dochodu i nie więcej niż pełny koszt utrzymania.
 4. Dalej zgodnie z przepisami zobowiązani do wniesienia opłaty są: małżonek, dzieci, wnuki (gdy takowi są) - wg umowy zawartej pomiędzy rodziną a ośrodkiem pomocy społecznej, ale tylko wtedy jeżeli spełniają ustawowe kryteria dochodowe. Pozostałą część odpłatności za pobyt wnosi ośrodek pomocy społecznej. Szczegółowe zasady odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej.
 5. Skompletowana dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wodzisławiu Śl., gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS - Gorzyce.
 6. To, czy dana osoba trafi do naszego Domu zależy od ośrodka pomocy społecznej, przyjmującego wniosek i wydającego w tej sprawie decyzję.
 7. Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS - Gorzyce otrzymała decyzję odmawiającą skierowania ma prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.
 8. jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS - Gorzyce nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę.
 9. Zgodnie z art. 5 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. istnieje możliwość przyjęcia osób z zagranicy posiadających obywatelstwo polskie, mających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zapraszamy na naszą stronę www: dps.gorzyce.pl

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
choroby wieku starczego
Placówka nie przyjmuje osób:
ze stwierdzoną chorobą psychiczną
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
wykształcenie wyższe, specjalizacja z organizacji pomocy społecznej
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 218 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
windy, dźwigi do przenoszenia osób, poręcze, pochwyty, łazienki indywidualnie dostosowane do stopnia niepełnosprawności osoby
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
wszystkie pokoje z łazienkami
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu
w pobliżu zabytkowy pałacyk myśliwski. Na terenie Domu znajdują się: kaplica, sala widowiskowa, sala konferencyjna, sklepo - kawiarnia, sklep drogeryjno - zielarski, fryzjer

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz rodzinny
lekarz psychiatra
- wizyta 1 raz w tygodniu
lekarz stomatolog
- wizyta 1 raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 5, opiekunek: 30
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 5
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji
fizykoterapia-jonoforeza, sollux, magnetoterapia, laseroterapia, diadynamik, galuanizacja, stymulacja, kinezyterapia - gimnastyka poranna, ćw. bierne, ćw. czynne, nauka chodu, ćw. ogólnousprawniające, hydroterapia
Sprzęt rehabilitacyjny
Reck-Moto, atlas, UGUL, bieżnia, wirówka kkdl, wirówka kkg, rotor kończyn dolnych, gornych, scieżka do nauki chodu, stoły "INCH BY INCH", tablice do ćwiczeń manualnych, bemer, salut, laser, stymat
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
ergoterapia, malowanie, tkanie, robotki ręczne, biblioterapia, socjoterapia, silvoterapia, muzykoterapia, kulinarna, psychorysunek, warsztaty tematyczne i integracyjne, kabaret Kolorki Seniorki, hortiterapia

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres domu Galeria zdjęć Opis domu Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie i podziękowania Mapa dojazdu

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2019 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.