Dom Pomocy Społecznej im. Kard. S. Wyszyńskiego

Rolna 27

07-410, Ostrołęka

29 760 22 80/81

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia, to pięknie położony obiekt w kształcie jaskółki w locie, co ma swoje odzwierciedlenie w znaku graficznym, którego Dom używa. Otoczony kwiatami i zielenią tworzy cudowny krajobraz i ciepłe przytulne miejsce.

Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w Domu w 1997 roku – w bieżącym roku przypada XX rocznica działalności placówki. Jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, terenem działalności Domu jest obszar Miasta, a w ramach wolnych miejsc placówka może przyjąć mieszkańców z innego terenu.

Nasz Dom jest placówką całodobowego pobytu. Służy wsparciem, osobom które tego potrzebują. Zapewnia pomoc w godnym przeżywaniu i akceptacji, życia, zachowania samodzielności, zaspokajania niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych.

Posiada bogatą bazę lokalową oraz różnorodną ofertę terapeutyczną. Świadczy usługi na najwyższym poziomie. Uwzględnia w szczególności: wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa Mieszkańców Domu.
Przestrzega praw Mieszkańców oraz zapewnia dostęp do informacji o ich prawach.

Dom, czyli przyjazna człowiekowi przestrzeń i życzliwi ludzie.
Dom, czyli poczucie bezpieczeństwa, współuczestnictwa i akceptacji.
Dom, czyli pewność swojego miejsca w życiu, po prostu Dom.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się na obrzeżach miasta przy trasie Ostrołęka – Goworowo – Warszawa. Przeznaczony jest dla 233 osób przewlekle psychicznie chorych. Powierzchnia działki na której jest zlokalizowany DPS wynosi ok. 2,3 ha. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi łącznie 7568 m2, w tym czterech zespołów mieszkalnych: A, B, C, F – 5367 m2

Dom Pomocy Społecznej został utworzony Zarządzeniem Nr 20/96 Wojewody Ostrołęckiego z dnia 2 sierpnia 1996 roku w sprawie utworzenia Domu Pomocy Społecznej oraz nadania statutu. Pierwsi mieszkańcy zamieszkali w Domu w 1997 roku – w bieżącym roku przypada XX rocznica działalności placówki. Jest jednostką organizacyjną Miasta Ostrołęki, terenem działalności Domu jest obszar Miasta, a w ramach wolnych miejsc placówka może przyjąć mieszkańców z innego terenu. W szczególności Dom zapewnia miejsca poza kolejnością kombatantom i osobom represjonowanym oraz ich rodzinom. Mieszkańcy korzystają z bogatej oferty terapeutycznej dostosowanej do ich możliwości oraz indywidualnych zainteresowań.

Mieszkańcy mają możliwość rozwijania i doskonalenia swoich umiejętności w siedemnastu pracowniach terapii zajęciowej oraz w sekcji wędkarskiej.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.