Dom Pomocy Społecznej Dom Kombatanta im. Gen. Boruty Spiechowicza

Krucza 17

71-747, Szczecin

tel. 091 455 72 10

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

241
1,2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej "Dom Kombatanta" jest placówką zapewniającą całodobową opiekę i pielęgnację osobom w wieku podeszłym oraz przewlekle somatycznie chorym. W ramach działalności statutowej Domu świadczy usługi:

 • bytowe (miejsce zamieszkania, wyżywienie, odzież i obuwie, utrzymanie czystości),
 • opiekuńcze (udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych, pielęgnacji, niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych),
 • wspomagające (terapia zajęciowa, oferty kulturalne, zaspakajanie potrzeb religijnych, utrzymywanie kontaktów z rodziną i społecznością lokalną).

W Domu znajdują się następujące pomieszczenia: pokoje jedno i dwuosobowe usytuowane na trzech kondygnacjach, pokoje trzyosobowe usytuowane na parterze budynku (Dział Pielęgnacyjny - intensywnej opieki pielęgniarskiej), jadalnia, świetlica, gabinet lekarski, gabinet fizjoterapii, kuchenki pomocnicze, pomieszczenia do samodzielnego prania i suszenia, palarnia, kaplica, pokój gościnny, pokoje dziennego pobytu i inne.

Wszystkie pomieszczenia spełniają określone standardy. Dom pozbawiony jest barier architektonicznych, położony w dzielnicy domków jednorodzinnych, otoczony pięknym ogrodem, wyposażony w cztery dźwigi osobowe i towarowe.

Niezależnie od podstawowej działalności, w Domu funkcjonuje Dział Środowiskowych Form Pomocy Półstacjonarnej dla osób z chorobą Alzheimera "Jaskółka". Pracownicy tego Działu sprawują 9 - cio godzinną opiekę nad dwudziestoma uczestnikami cierpiącymi na różnego rodzaju otępienia, ze szczególną przewagą otępień typu alzheimerowskiego. Dział świadczy następujący zakres usług:

 • szeroko pojęte usługi opiekuńcze,
 • terapię zajęciową,
 • gimnastykę ogólkondycyjną,
 • różne formy rekreacji,
 • treningi z zakresu umiejętności społecznych,
 • dwa posiłki dziennie (śniadania i obiad),
 • poradnictwo i pomoc uczestnikom w załatwianiu ich spraw życiowych,
 • poradnictwo i wsparcie dla osób sprawujących opiekę nad osobą korzystającą z usług Działu.

Powyższy zakres usług, poza posiłkami, uzależniony jest od indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz potrzeb uczestnika.

Odbiorcą usług świadczonych przez Dział może być osoba z chorobą Alzheimera lub innymi rodzajami otępień, poruszająca się samodzielnie bądź przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Ośrodek w ramach świadczenia usług nie zapewnia uczestnikom transportu, leków (poza doraźnymi), stale używanych środków higieny osobistej (pieluch, podkładów itp.).

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Prawidłowa opieka nad pensjonariuszem, kadra wyspecjalizowana, trudność z uzyskaniem miejsca. Wszystkie zakłady tego typu powinny brać przykład. Najlepszy DPS w Szczecinie.

Hanna 2012-08-22

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.