Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku

Fromborska 24

80-389, Gdańsk

58 552 44 50

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Otwarcie Domu Seniora, obecnie Domu Pomocy Społecznej Caritas, nadanie mu imienia Jana Pawła II nastąpiło w  czerwcu 1999r.

6 czerwca 1999r. w trakcie pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, osoby towarzyszące Papieżowi odwiedziły Dom Seniora. Sekretarz Stanu Stolicy Apostolskiej Kardynał Angelo Sodano poświęcił tablicę pamiątkową w Domu Seniora im. Jana Pawła II.

6 września 1999r. do Domu Seniora zostali przyjęci pierwsi mieszkańcy.

Dom Pomocy Społecznej Caritas w Gdańsku, pod obecną nazwą, działa na mocy decyzji Wojewody Pomorskiego nr 30/2006 i jest domem stałego pobytu dla 65 osób w podeszłym wieku.

Decyzję o skierowaniu do domu pomocy społecznej oraz decyzję ustalającą opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wydaje organ gminy właściwej dla danej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Dom Pomocy Społecznej Caritas dysponuje mieszkaniami jedno i dwupokojowym z aneksem kuchennym oraz łazienką. Każde mieszkanie wyposażone jest w aparat telefoniczny i system przywoławczy. Wszystkie pomieszczenia w budynku są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

W domu przebywają osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie środowiskowych usług opiekuńczych.

Organizacja domu pomocy społecznej, zakres i poziom usług świadczonych przez dom uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców domu oraz stopień ich fizycznej oraz psychicznej sprawności.

Dom pomocy społecznej świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające na poziomie obowiązującego standardu, w zakresie i formach wynikających z indywidualnych potrzeb osób w nim przebywających.

Opieka w placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku polega na świadczeniu usług:

 1. opiekuńczych
  • udzielanie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
  • pielęgnację,
  • opiekę higieniczną,
  • niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych,
  • kontakty z otoczeniem;
 2. bytowych
  • zapewnienie miejsca pobytu,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości.

Dom umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, w tym również zabiegów rehabilitacyjnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność za leki do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Pracownik socjalny oraz psycholog służą swoim czasem tym, którzy oczekują wsparcia przy rozwiązywaniu różnych problemów.

Seniorzy naszego domu mogą rozwijać swoje zainteresowania w pracowni terapeutycznej, gdzie prowadzone są zajęcia plastyczne, ceramiczne, krawieckie itp. Miejscem wspólnych spotkań są kawiarenki, gdzie przy kawie i herbacie można miło spędzić czas. Tam też można posłuchać płyt, pograć w karty lub szachy.

W dużej, przeszklonej jadalni odbywają się koncerty, występy artystyczne i imprezy kulturalne. Tutaj również świętujemy imieniny, urodziny i inne ważne uroczystości naszych mieszkańców. Dodatkowym miejscem spotkań pensjonariuszy latem jest ogród.

Od września 2000 r. mieszkańcy wraz z pracownikami wydają swój własny miesięcznik „Głos Seniora”.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (058) 511 35 11.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2023 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.