Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


26-110 Chmielnik, Łagiewniki 73

41 354 20 76, fax 41 354 30 50

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

185
3,4
70%
1807
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Wieś Łagiewniki położona jest około 4 km od miejscowości Chmielnik na Kielecczyźnie. Dom Pomocy Społecznej w Łagiewnikach jest przeznaczony dla mężczyzn niepełnosprawnych intelektualnie i przewlekle psychicznie chorych. Posiada 185 miejsc.

Mieszkańcy rozmieszczeni są w trzech pawilonach w pokojach 3, 4 i wieloosobowych. W każdym z nich znajdują się pokoje mieszkalne wyposażone w podstawowy sprzęt, łazienki, duże świetlice z tv i prasą , gabinety zabiegowe, jadalnie oraz kuchenki oddziałowe.

W odrębnych pawilonach usytuowane są: pracownie terapii zajęciowej, sala rehabilitacji, kuchnia oraz kaplica.

Dom posiada nowoczesną kotłownię olejową, oczyszczalnię ścieków oraz agregat prądotwórczy.

W celu zapewnienia całodobowej opieki mieszkańcom oraz zaspokojenia ich niezbędnych potrzeb bytowych, zdrowotnych, społecznych i religijnych, w Domu zatrudniona jest wykwalifikowana kadra opiekuńczo - medyczna.

Nasz Dom dysponuje salą gimnastyczną, wyposażoną w podstawowy sprzęt, umożliwiający rehabilitację ruchową osób niepełnosprawnych. Każdy mieszkaniec poddawany jest zabiegom usprawniającym, według opracowanego zgodnie ze wskazaniami lekarza, indywidualnego planu rehabilitacji.

Nasi podopieczni mają możliwość uczestniczenia w turnusach rehabilitacyjnych. Celem tych wyjazdów, oprócz podniesienia sprawności fizycznej, jest integracja ze społeczeństwem.

Prowadzimy wielokierunkową terapię zajęciową: zajęcia plastyczne, małe formy teatralne, muzykoterapia, kuchnia terapeutyczna, silwoterapia, ergoterapia, zajęcia sportowe. Ważną formą pracy z osobami upośledzonymi i psychicznie chorymi jest działalność artystyczna. Pod okiem instruktorów terapii przygotowują spektakle i przedstawienia, które prezentują na regionalnych i ogólnopolskich imprezach kulturalnych, festiwalach, przeglądach twórczości artystycznej.

Aktywność jest warunkiem prawidłowego rozwoju, umożliwia prowadzenie twórczego życia. W procesie aktywizacji każdy mieszkaniec naszego Domu traktowany jest indywidualnie i podmiotowo.

DPS w Łagiewnikach jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia dla Osób Upośledzonych Umysłowo Olimpiady Specjalne - Polska. Mieszkańcy zrzeszeni w Klubie Olimpiad Specjalnych TOP odnoszą znaczące sukcesy, zajmując czołowe miejsca na olimpiadach krajowych i zagranicznych.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (1)


2006-11-03
Najlepszy Dom Pomocy Społecznej o jakim słyszałem.

Jurek Nowak

Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.