Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


88-130 Inowrocław 2, Parchanie 9

tel./fax 52 351 27 90, tel. 523 51 26 58

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

80
1-4
70%
  
Do schowka
Do porównania
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom Pomocy Społecznej w Parchaniu jest przeznaczony dla osób przewlekle psychicznie chorych. Budynek został w pełni dostosowany do obowiązujących standardów, dzięki czemu pozbawiony jest barier architektonicznych.
Do dyspozycji mieszkańców są pokoje jedno, dwu i trzyosobowe. Łącznie Dom jest w stanie zapewnić opiekę dla 80 podopiecznych.

Budynek wyposażony jest w windę, przystosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, sygnalizację przyzywową, oświetlenie awaryjne, drogi ewakuacyjne, drogi przeciwpożarowe i dojazdowe, instalacje przeciwpożarową.
Na terenie Domu znajduje się kuchnia, jadalnia, pralnia oraz gabinet medycznej pomocy doraźnej. Mieszkańcy mają zapewnioną możliwość korzystania z usług gabinetu fizjoterapii, pracowni terapii zajęciowej, zajęć pod opieką instruktora K-O.

Uczestniczą w zajęciach prowadzonych w pokojach dziennego pobytu, korzystają z porad i rozmów z psychologiem. W zakresie samoobsługi do swojej dyspozycji i na własne potrzeby, mieszkańcy korzystają z kuchenek podręcznych. Potrzeby duchowe zapewnia przydomowa kaplica. Dla rodzin odwiedzających przygotowany jest pokój gościnny.

Całodobowo Dom świadczy usługi opiekuńczo – pielęgnacyjne, podopieczni są pod stałą, troskliwą opieką lekarza pierwszego kontaktu i lekarzy specjalistów. Nad zabezpieczeniem potrzeb mieszkańców piecze sprawuje kadra profesjonalnie przygotowanych pracowników. Dom ma szeroką ofertę usług wspomagających w tym z zakresu działalności rekreacyjno-sportowo-wypoczynkowj. Organizowane są wyjazdy, wycieczki, zajęcia sportowo – rekreacyjne, spotkania plenerowe, imprezy kulturalno – oświatowe.

W wolnym czasie mieszkańcy mają możliwość rozwijania własnych zainteresowań i hobby. Prowadzone zajęcia zmierzają do pełnego uczestnictwa mieszkańca w życiu Domu oraz integracji ze społecznością lokalną. Utrzymujemy stałe kontakty z placówkami kulturalno – oświatowymi, pozarządowymi, działającymi na rzecz osób starszych i niepełnosprawnych.

Rozważając miejsce zamieszkania w Domu Pomocy Społecznej wybierz Nasz Dom!
Nasz Dom może stać się Twoim Domem

Karta informacyjna


Typ placówki

Placówka dla
kobiet mężczyzn dzieci
Pobyt:
krotkoterminowy długoterminowy dzienny
Placówka dla:
osób starszych somatycznie chorych niepełnosprawnych intelektualnie
niepełnosprawnych fizycznie psychicznie chorych
dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie chorych na Alzheimera chorych na Parkinsona dla osób leżących
Tylko dla sprawnych umysłowo:
tak nie
Dla niepełnosprawnych fizycznie:
tak nie
Specjalizacja w schorzeniach:
Osoby dorosłe przewlele psychicznie chore.
Placówka nie przyjmuje osób:
Bez kwalifikacji lekarza psychiatry do zamieszkania w naszym DPS tj. dla przewlekle psychicznie chorych
Kwalifikacje osoby prowadzącej placówkę:
Pielęgniarka dyplomowana - wykształcenie wyższe mgr - pedagogika, studia podyplomowe z Organizacji Pomocy Społecznej, studia podyplomowe - Administracja i Zarządzanie – Nowoczesne Techniki.
Sposób rejestracji:
NZOZ ZOL DPS wpis do rej. wojewody pensjonat
Numer wpisu
Umowa z NFZ:
tak nie

Warunki techniczne

Wielkość domu
dom dla 80 osób
Ilość kondygnacji
parter 2 kondygnacje 3 kondygnacje 4 kondygnacje lub więcej
Kompleks budynków:
tak nie
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych:
tak (całkowity brak barier) częściowo
Na wszystkich ciągach komunikacyjnych zamontowane są pochwyty dla osób niepełnosprawnych, również na klatkach schodowych. Korytarze szerokie proste, łatwe w przemieszczaniu się osób niepełnosprawnych. Ponadto, wszystkie łazienki i sanitariaty posiadają wyposażenie dla osób niepełnosprawnych. Wokół Domu wyłożone są chodniki z kostki polbrukowej. Budynek wielokondygnacyjny ma zainstalowany dźwig osobowy dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Winda usytuowana jest w centrum budynku umożliwiając swobodne poruszanie się mieszkańców po wszystkich kondygnacjach budynku oraz swobodnym wyjazdem na zewnątrz domu.
Winda:
tak nie
Pokoje:
1- 2- 3- 4- 5- 6-
Apartamenty:
tak nie
Pokoje gościnne dla rodzin:
tak nie
Pobyt ze zwierzętami:
tak nie
Wyposażenie pokoi:
Instalacja przywoławcza Telewizor Radio Telefon Własne meble
Wyposażenie gwarantowane przez DPS w ramach obowiązującego standardu
Wyżywienie:
śniadanie 2 śniadanie obiad podwieczorek kolacja
możliwośc wyboru z co najmniej 2 zestawów obiadowych
napoje wg potrzeb owoce wg potrzeb diety wg zaleceń lekarza
Warunki sanitarne::
są pokoje z łazienkami są pokoje z WC są pokoje z umywalkami są łazienki wspólne
Warunki bytowe:
jadalnia osobny pokój dzienny biblioteka gabinet zabiegowy
pracownia terapii zajęciowej sala rehabilitacyjna
Teren wokół domu
taras ogród park las woda
Lokalizacja domu
centrum peryferia wieś
Usytuowanie domu
wolnostojący
Dodatkowe walory obiektu
 
Przy obiekcie znajduje się przystanek autobusowy, który umożliwia komunikacje z odległym o 9 km miasteM Inowrocław. Wystarczy przejść przez jezdnie aby zrobić zakupy w pobliskim sklepie lub skorzystać z usług zakładu fryzjerskiego. We wsi Parchanie znajduje się kościół parafialny odległy o 300 m od DPS.
 

Opieka medyczna, rehabilitacja, terapia

Opieka lekarska
lekarz Internista - wizyta 1 i wrazie potrzeby. raz w tygodniu
lekarz Psychiatra
- wizyta 1 i w razie potrzeby. raz w tygodniu
lekarz Psycholog
- wizyta na etacie DPS raz w tygodniu
Opieka pielęgniarska
w dzień - pielęgniarek: 1, opiekunek: 6
w nocy - pielęgniarek: 1, opiekunek: 2
Rehabilitacja w placówce
tak nie
Rodzaje rehabilitacji

1. Fizykoterapia – lampa Sollux, lampa Bioptron, lampa antydepresyjna, laseroterapia (R i IR) elektroterapia (prądy diadynamiczne, jonoforeza, interferencyjne), ultradźwięki i elektrofonoforeza, kąpiel perełkowa, inhalacje. 2. Kinezyterapia – gimnastyka indywidualna i grupowa, ćwiczenia indywidualne (czynne, bierne, czynne oporowe, samo wspomagane, ćwiczenia w obciążeniu), nauka chodzenia, zajęcia rekreacyjno-sportowe, rowery treningowe, rotory kkd, rotory kkg, rotor stawu barkowego, wioślarz, bieżnia, mini siłownia. 3. Masaż – klasyczny, leczniczy z aparatem Aqua wibron, fotel masujący.

Sprzęt rehabilitacyjny
Terapia zajęciowa
tak nie
Rodzaje terapii
1. Arteterapia – rysunek, malarstwo, sztuki użytkowe, zdobnictwo i dekoratorstwo, muzykoterapia, biblioterapia, teatroterapia, filmoterapia; 2. Socjoterapia – terapia ruchem, treningi umiejętności społecznych, rekreacja, zabawoterapia; 3. Ergoterapia – dziewiarstwo, hafciarstwo, krawiectwo, ogrodnictwo oraz inne formy terapii zajęciowej stosownie do oczekiwań i potrzeb mieszkańców.
 

Warunki przyjęcia

Rodzaj odpłatności
pełna odpłatność 70% świadczeń
Minimalny miesięczny koszt pobytu (koszt utrzymania mieszkańca):
Średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domu pomocy społecznej o zasięgu powiatowym - ustala starosta i ogłasza w wojewódzkim dzienniku urzędowym, nie później niż do dnia 31 marca każdego roku. Ogłoszenie, o którym mowa wyżej, stanowi podstawę do ustalenia odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej od następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane. Do tego czasu odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej ustala się na podstawie ogłoszenia z roku poprzedniego. Uwagi: ·Ilość osób w pokoju nie ma wpływu na koszt pobytu. zł/miesiąc
Cena miesięcznego pobytu w pokoju:
W ramach opłaty za pobyt:
leki pampersy lekarz rehabilitacja
Dodatkowe płatności
Dom pokrywa opłaty za leki i pampersy do wysokości limitu cen, pozostałą kwotę do pełnego koszty pokrywa mieszkaniec- zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie.
Uwagi dot warunków przyjęcia

Informacje dodatkowe

Informacje dodatkowe
Dom zapewnia warunki do rozwoju samorządności Mieszkańców
Mieszkańcy Domu tworzą Samorząd na czele z rada Mieszkańców wybieraną na okres 6 miesięcy, która reprezentuje interesy społeczności w kontaktach z dyrektorem, współtworzy plany imprez kulturalnych, utrzymuje kontakty z osobami przebywającymi na leczeniu. Mieszkańcy mają możliwość składania skarg i wniosków bezpośrednio do dyrektora Domu, Rady Mieszkańców, do księgi skargi wniosków oraz podczas spotkań społeczności Domu, które odbywają się 2 razy w tygodniu.

Zaspakajanie potrzeb religijnych
Mieszkańcy mają zapewnione kontakt z kapłanem i możliwość sprawowania praktyk religijnych. Msza św. sprawowana jest w kaplicy DPS w każdą niedzielę i w święta. Z sakramentu spowiedzi Mieszkańcy mogą korzystać przed każdą Maszą św. Na życzenie udzielany jest sakrament chorych. Ponadto Mieszkańcy biorą udział we Mszach św. i nabożeństwach odprawianych w kościele parafialnym w Parchaniu.

Stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem
Dom pomaga Mieszkankom w realizacji kontaktów z rodziną i środowiskiem poprzez:
- pomoc w prowadzeniu korespondencji,
- pomoc w nawiązaniu kontaktu telefonicznego,
- zawiadamianie rodziny o stanie zdrowia Mieszkanki,
- organizowanie wyjazdów do rodzin i zaprzyjaźnionych osób,
- udział Mieszkanek w imprezach kulturalnych organizowanych przez inne środowiska.
Na stałe do kalendarza imprez wpisało się Spotkanie Rodzin i Przyjaciół Domu.
Spotkania odbywają w miesiącu czerwcu. Na Spotkania zapraszani są rodziny, znajomi, sąsiedzi Mieszkańców oraz przyjaciele Domu. Celem tych Spotkań jest utrzymanie i nawiązanie więzi miedzy Mieszkańcami a ich bliskimi, zaprezentowanie działalności Domu. Spotkania cieszą się uznaniem Mieszkańców oraz ich gości.
 

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.