Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


88-140 Gniewkowo, Warzyn 1

tel./fax 52 351 24 76

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Misją Domu Pomocy Społecznej w Warzynie jest zapewnienie kompleksowego wsparcia osobom niesprawnym, którym nie można udzielić odpowiedniej pomocy w środowisku, aby Dom Pomocy Społecznej stał się domem dla jego mieszkańców, gdzie wszyscy rozmawiają ze sobą, wymieniają informacje, dzielą się doświadczeniami, dają sobie wsparcie wspólnie ustalają co jest ważne na ten moment w ich życiu i w życiu Domu. Czyli Dom Pomocy Społecznej łączy potrzeby mieszkańców, oczekiwania personelu i ambicje przełożonych.

W tym celu należy dążyć do:

 • poprawy jakości świadczonych usług,
 • większego zadowolenia mieszkańców,
 • integracji personelu i mieszkańców,
 • integracji społeczności Domu i społeczności lokalnej.

Warunki bytowe, rodzaj i zakres usług świadczonych przez Dom są dostosowane do rodzaju i stopnia niepełnosprawności osób w nim zamieszkujących. W tym celu zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy realizuje zadania zmierzające do zaspokojenia potrzeb mieszkańców, związanych z godnym życiem w Domu.

Pracownicy ci inicjują zajęcia terapeutyczne i aktywizujące, ustalane w czasie zebrań społeczności mieszkańców oraz cotygodniowych spotkań samorządu mieszkańców z przedstawicielami zespołu T-O. Pomocny przy realizacji tych zadań jest opracowany regulamin aktywności oraz plebiscyt na mieszkańca roku ustalony wspólnie z mieszkańcami Domu.
Stąd zrodziła się następująca oferta zajęciowa dla mieszkańców:

1) Pracownia plastyczna – rękodzielnicza i malarska:

 • profesjonalne malowanie obrazów olejnych,
 • wyklejanie, wycinanie,
 • grafika,
 • zdobnictwo,

2) terapia pracą:

 • praca w ogrodzie, sadzie, szklarni,
 • prace porządkowe na terenie parku,
 • prace pomocnicze i porządkowe na terenie Domu,
 • utrzymywanie porządku w pokojach mieszkalnych, podlewanie kwiatów (przy współpracy personelu Domu),

3) spacery:

 • indywidualne – na terenie przyległego parku krajobrazowego,
 • grupowe zwiedzanie przyległego terenu,
 • wyjścia do pobliskiego kompleksu leśnego,

4) zajęcia muzyczne:

 • zespół instrumentalno-wokalny Zespół instrumentalno – wokalny „Świeżo Malowani”
 • zajęcia indywidualne,
 • koncerty życzeń,
 • gry, zabawy, pląsy, zajęcia muzyczne organizowane są w zależności od tematycznego zapotrzebowania,

5) wędkarstwo:

 • wędkowanie,
 • zawody wędkarskie na miejscu,
 • wyjazdy na zawody wędkarskie organizowane przez inne Domy,
 • spotkania członków Integracyjnego Koła Wędkarskiego,

6) biblioterapia:

 • codzienna prasa,
 • wypożyczanie książek z biblioteki,
 • kluby dyskusyjne prowadzone przez personel i mieszkańców,

7) zajęcia świetlicowe:

 • szachy,
 • karty,
 • gry planszowe,
 • gry towarzyskie, gry umysłowe (zgaduj-zgadule) zgodnie z zainteresowaniami mieszkańców,

8) zajęcia w kuchence terapeutycznej:

 • zajęcia grupowe,
 • zajęcia indywidualne,
 • przygotowanie poczęstunku na imprezy wewnętrzne jak imieniny , urodziny, rocznice, itp.

9) spotkania integracyjne:

 • współpraca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Gniewkowie (występy zespołu, wystawy prac, itp.),
 • współpraca z placówkami oświatowymi z terenu gminy Gniewkowa,
 • wspólne spotkania, rozgrywki sportowe, turnieje,
 • zjazd rodzin mieszkańców – Dzień Wspólnoty Rodzinnej,

10) imprezy kulturalno – oświatowe:

 • imprezy według kalendarza imprez Domu,
 • zabawy karnawałowe i okolicznościowe,
 • zabawy na świeżym powietrzu, nad wodą, przy ognisku,
 • wycieczki turystyczne,
 • wyjazdy do kina, teatru, opery, planetarium, itp.
 • wspólne imprezy z zaproszonymi Domami,
 • spotkanie wigilijne,

11) „Nasza Gazetka” – gazetka wydawana przez DPS Warzyn.

12) Rehabilitacja:

a) kinezyterapia:

 • gimnastyka poranna (ćwiczenia kształtujące, ćwiczenia oddechowo-krążeniowe)
  ćwiczenia indywidualne (dostosowane do sprawności i potrzeb danej osoby),

b) fizykoterapia:

 • laseroterapia,
 • światłolecznictwo (sollux i bioptron),
 • elektrolecznictwo (elektrostymulacja, diadynamik, interdyn, galwanizacja, jontofoieza),
 • kąpiele perefkowe,
 • aquawibron,

c) masaż klasyczny.

13) Hipoterapia:

 • praca z końmi:
 • czyszczenie i pielęgnacja, karmienie,
 • kontakt dotykowy (głaskanie, przytulanie),
 • jazda wierzchem (ćwiczenia rehabilitacyjne),
 • jazda bryczką, saniami.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.