Centrum doradztwa
Skorzystaj z bezpłatnej pomocy Fundacji www.domyopieki.pl prowadzącej Centrum Doradztwa w wyborze domu opieki >>

Porównaj

Schowek

Przejdź do schowka

Dom Pomocy Społecznej


87-300 Brodnica, Wiejska 1

tel. 56 498 34 80, fax 56 498 34 39

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%
  
Do schowka
Dom Pomocy Społecznej

Opis placówki


Dom jest domem stałego pobytu przeznaczonym dla osób przewlekle somatycznie chorych.

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem określonym przepisami prawa:

w zakresie usług bytowych, zapewniając:
 • miejsce zamieszkania,
 • wyżywienie,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości;
opiekuńcze, polegające na:
 • udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • pielęgnacji,
 • niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;
wspomagające, polegające na:
 • umożliwianiu udziału w terapii zajęciowej,
 • podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców,
 • umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
 • zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca, w miarę jego możliwości,
 • pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi w umożliwieniu podjęcia pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, jeżeli mieszkaniec spełnia warunki do takiego usamodzielnienia,
 • zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,
 • finansowaniu mieszkańcowi domu nieposiadającemu własnego dochodu wydatków na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nieprzekraczającej 30% zasiłku stałego, o którym mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej,
 • zapewnieniu przestrzegania praw mieszkańców domu oraz zapewnieniu mieszkańcom dostępności do informacji o tych prawach,
 • sprawnym wnoszeniu i załatwianiu skarg i wniosków mieszkańców domu.

Dom Pomocy Społecznej w Brodnicy otwarty został 23 stycznia 1991 roku. Przystosowany jest do zamieszkania 46 osób (kobiet i mężczyzn) przewlekle i somatycznie chorych.

Warunki mieszkaniowe

Do dyspozycji mieszkańców są 32 pokoje (trzyosobowy-1, dwuosobowe-12  i jednoosobowe-19).
Budynek Domu Pomocy Społecznej ma 4 kondygnacje. Przemieszczanie się między nimi ułatwia gruntownie wyremontowana w 2013 roku winda osobowa oraz platforma schodowa.

Każdy pokój wyposażony jest w węzeł sanitarny (ubikacja i umywalka), telefon kontaktowy, dostęp do sieci lokalnej telewizji kablowej (kilkadziesiąt programów tv) instalację przyzywową i alarmowo-przeciwpożarową.

Mieszkańcom Domu udostępniane są pomieszczenia służące do zaspokajania codziennych potrzeb: pralnia, szwalnia, fryzjernia, pokój dziennego pobytu, pokój gościnny, palarnia i inne. Mieszkańcy Domu mają do dyspozycji specjalnie dla nich zagospodarowany park.

Wyżywienie

Dom zapewnia 3 posiłki dziennie z możliwością wyboru zestawu posiłków oraz rodzaju diety w zależności od schorzenia. Posiłki można spożywać w jadalni lub w pokoju.

W Domu znajduje się też kuchnia pomocnicza pozostająca do dyspozycji mieszkańców, w której można przygotować sobie dodatkowe posiłki. Podstawowe produkty żywnościowe oraz napoje dostępne są przez całą dobę.

Opieka

Nad zdrowiem i dobrym samopoczuciem mieszkańców czuwają wykwalifikowani pracownicy zapewniając całodobową opiekę.

Specjalny Zespół Terapeutyczno-Opiekuńczy opracowuje dla każdego mieszkańca indywidualny plan wspierania
uwzględniający stan zdrowia, sprawność, upodobania i zainteresowania. W pracach Zespołu uczestniczą mieszkańcy a mogą uczestniczyć ich rodziny i opiekunowie.

Każdy mieszkaniec ma prawo wybrać sobie spośród personelu Pracownika Pierwszego Kontaktu, którego zadaniem jest pomoc we wszystkich trudnościach.

Dom zatrudnia pielęgniarki, opiekunki, pracownika socjalnego oraz psychologa (w oparciu o umowę zlecenie).

Do dyspozycji mieszkańców pozostaje samochód przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych.

Leczenie i rehabilitacja

Dom zapewnia mieszkańcom całodobowe świadczenia opiekuńczo-pielęgnacyjne oraz podstawową rehabilitację.
Opiekę medyczną nad mieszkańcami sprawuje Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Zdrowie” przy ul. Kamionka 14 świadczący usługi na terenie Domu.
 
Na miejscu wykonywane są badania EKG, poziomu cukru, stanu ciśnienia. Sprawność mieszkańców podnoszona jest między innymi poprzez rehabilitację (kinezyterapię) w gabinecie rehabilitacji na terenie DPS. W razie potrzeby mieszkańcy dowożeni są do specjalistycznej Poradni Rehabilitacyjnej przy ul. Żwirki i Wigury.
 
Opieka duszpasterska

Opiekę duszpasterską nad mieszkańcami sprawują księża franciszkanie. W każdą niedzielę i święta odprawiana jest Msza św. w domowej kaplicy.  Odprawiane są też nabożeństwa okolicznościowe (np. różańcowe). Kapłani są także na każde wezwanie z sakramentem chorych.

Osoby innych wyznań mają prawo do udziału w praktykach religijnych zgodnie ze swoimi przekonaniami.
 
Terapia zajęciowa, propozycje kulturalno-rekreacyjne

Wzmacnianiu i przedłużaniu procesu usprawniania służą zajęcia terapeutyczne (robótki ręczne, muzykoterapia), zajęcia świetlicowe,  uroczystości okolicznościowe (urodziny), tradycyjne święta imprezy kulturalne (zabawy, wyjścia do kina),  imprezy integracyjne z zaprzyjaźnionymi klubami seniora imprezy turystyczne (wycieczki),   wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne.
 
Samorządność

Na terenie Domu działa Samorząd reprezentowany przez Radę wybieraną przez ogół mieszkańców.

Samorząd ma prawo do zabierania głosu w sprawach funkcjonowania Domu, opiniowania planów prac modernizacyjnych, współuczestniczenia w układaniu jadłospisu.
 
Reguły życia

Prawa i obowiązki mieszkańców zawarte są w Regulaminie Mieszkańców oraz w procedurach, które określają zasady postępowania na terenie Domu.

Karta informacyjna


Karta informacyjna nie została uzupełniona

Rekomendacje, opinie, podziękowania (0)


Artykuły

Copyright © 2001-2018 by www.domyopieki.pl, Wszelkie prawa zastrzeżone.
Adres Galeria Opis Karta informacyjna Wideo Wirtualna wycieczka Opinie Dojazd Artykuły

KONTAKTwww.domyopieki.pl
ul. Chlewińska 13
01-695 Warszawa
tel. 22 698 70 80, fax 22 201 25 71
e-mail: redakcja@domyopieki.plCopyright © 2001-2021 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.