Dom Pomocy Społecznej

Wiśniowa 12

74-220, Dolice

tel. 091 564 00 23, 091 564 01 80

Dodaj opinię

60
1,2
70%
1713

Opis placówki

Dom świadczy podstawowe usługi zgodnie z obowiązującym standardem, do których należą:

W zakresie potrzeb bytowych:

 • miejsce zamieszkania w jedno i dwuosobowych pokojach mieszkalnych,
 • wyżywienie: cztery posiłki dziennie z uwzględnieniem indywidualnych zaleceń dietetycznych,
 • odzież i obuwie,
 • utrzymanie czystości

Usługi opiekuńcze polegające na:

 • pomocy w podstawowych czynnościach samoobsługowych takich jak : toaleta, ubieranie, karmienie, kąpanie, załatwianie potrzeb fizjologicznych,
 • pielęgnacji osób leżących przez całą dobę wg zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,
 • pomocy w załatwianiu spraw osobistych a w szczególności pomoc w utrzymaniu kontaktów z rodziną, zakupach, pisaniu i czytaniu listów, nawiązywaniu kontaktów ze środowiskiem, w kontaktach z instytucjami (ZUS, OPS , Sąd itp.),
 • umożliwieniu mieszkańcom korzystania z podstawowej opieki zdrowotnej świadczonej przez lekarza Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej FAL-MED w Dolicach oraz lekarza psychiatrę, opieka specjalistyczna (konsultacje) realizowana jest w Przychodniach Specjalistycznych na terenie Stargardu i Szczecina na zlecenie lekarza (transport zapewnia Dom), badania specjalistyczne - podobnie,
 • zapewnieniu mieszkańcom osprzętu ortopedycznego : protezy szczękowe i protezy kończyn mieszkańcy uzyskują w ramach uprawnień bezpłatnie w Pracowni Protetycznej w Stargardzie i Wojewódzkiej Pracowni Zaopatrzenia Ortopedycznego w Szczecinie na wniosek lekarza Domu, leki i artykuły sanitarne zabezpiecza Dom zgodnie z odrębnymi przepisami.

Usługi wspomagające:

 • organizowanie i umożliwienie udziału w terapii zajęciowej i rehabilitacji,
 • organizowanie świąt i uroczystości okazjonalnych,
 • organizowanie i umożliwienie udziału w imprezach kulturalnych i turystycznych,
 • umożliwienie praktyk religijnych zgodnie z wyznaniem,
 • stworzenie warunków do rozwoju samorządności mieszkańców,
 • umożliwienie bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych zgodnie z opracowaną instrukcją depozytową,
 • możliwość korzystania z biblioteki oraz prasy codziennej,
 • stymulowanie nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i środowiskiem,
 • działania zmierzające do usamodzielnienia mieszkańca w miarę możliwości.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.