Dom Pomocy Społecznej

Księżnej Ogińskiej 2

32-661, Bobrek

33 846 13 49, 33 846 44 04

Napisz wiadomość

Dodaj opinię

2,3
70%

Opis placówki

Dom Pomocy Społecznej w Bobrku jest placówką opieki całodobowej, świadczącą dorosłym osobom intelektualnie niepełnosprawnym usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające, edukacyjne na poziomie obowiązującego standardu. Zakres i forma świadczonych usług wynika z indywidualnych potrzeb zamieszkałych w DPS mieszkańców.

Organizacja Domu, zakres i poziom świadczonych usług uwzględnia w szczególności wolność, intymność, godność i poczucie bezpieczeństwa mieszkańców oraz stopień ich fizycznej i psychicznej sprawności.

Podstawą przyjęcia do Domu jest decyzja o skierowaniu wydana przez organ gminy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby kierowanej oraz decyzja o umieszczeniu wydana przez Starostę Oświęcimskiego lub osobę upoważnioną.

Pobyt w Domu Pomocy Społecznej w Bobrku jest odpłatny na zasadach określonych w ustawie o pomocy społecznej.

Karta informacyjna

Karta informacyjna nie została uzupełniona

Wideo

Wirtualny spacer

Rekomendacje, opinie, podziękowania

Mapa dojazdu


Copyright © 2001-2024 by POINT GROUP Marek Gabański Wszelkie prawa zastrzeżone.